Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Undersøgelse om natarbejde, kost og diabetes

Her kan du læse om, hvad det indebærer for dig at sige ja til at deltage i undersøgelsen, som indgår i forskningsprojektet 'Natarbejde, kost og diabetes'. Vi håber, at du har lyst til at være med.

Logo til projektet 'Natarbejde, kost og diabetes'. NFAUndersøgelsen bliver gennemført som led i forskningsprojektet 'Natarbejde, kost og diabetes'.

Kort om forskningsprojektet 'Natarbejde, kost og diabetes'

Sygeplejersker, der arbejder om natten, har øget risiko for at udvikle diabetes, viser ny forskning. Årsagen er muligvis, at kroppen ikke er gearet til, at vi spiser om natten. Maden indeholder nemlig sukker (glukose), som frigives til blodet efterhånden som vi fordøjer vores mad.

Vi vil derfor undersøge, om og eventuelt hvordan natarbejde påvirker indholdet af sukkerstoffer i blodet hos personer med natarbejde og den betydning, det man spiser i løbet af nattevagten har.

Resultaterne fra projektet kan bruges i forbindelse med en eventuel revision af de anbefalinger om natarbejde og kost i forbindelse med natarbejde, som allerede findes.

Læs mere om projektet ’Natarbejde, kost og diabetes’.

Selve undersøgelsen

Når du siger ja til at deltage i undersøgelsen, sig du også ja til at deltage på 4 testdage – 2 dage med nattevagt og 2 dage, hvor du enten har dagvagt eller fri.

Inden den første testdag skal du have udfyldt et kort spørgeskema med baggrundsoplysninger om dig.

Derudover siger du ja til at

  • udfylde en søvnlogbog
  • bære en Actiwatch
  • indtage et måltid med en bestemt type mad på din vagt (eller evt. fridag) og beskrive den i en logbog
  • måle dit blodsukker 6 gange på hver testdag.

Søvnlogbog og Actiwatch
Dagen før og på selve testdagen skal du starte med at udfylde en søvnlogbog, når du vågner. Derudover skal du bære en Actiwatch i de to døgn. Det er et lille apparat på størrelse med et armbåndsur, som måler din bevægelse. Vi sender den til dig, så du selv kan tage den på og af.

Oplysningerne fra søvnloggen og Actiwatch’en bruger vi til at vurdere, hvor meget du hhv. sover og er vågen.

Mad og blodsukker
På de 4 testdage skal du

  • måle dit blodsukker
  • indtage en bestemt type måltid på din vagt eller evt. fridag
  • udfylde en kostdagbog over det, du spiser i løbet af dagen.

Du måler dit blodsukker med et blodsukkerapparat. Det fungerer på samme måde som det, diabetespatienter anvender, hvor man prikker et lille hul i fingeren og opsamler lidt blod, som apparatet så måler på. Du får apparat og det, du ellers skal bruge til at foretage målingerne, af os.

Du skal start testdagene med at måle dit blodsukker om morgenen, inden du spiser (fastende) og så måle yderligere 5 gange således:

  • lige inden du spiser dit ’testmåltid’ samt
  • 15 minutter, 30 minutter, 1 time og 2 timer efter, at du har spist dit ’testmåltid’.

Du må ikke spise eller drikke andet end vand fra 2 timer før ’testmåltidet’ og indtil du er færdig med at måle dit blodsukker.

Du sammensætter selv dine ’testmåltider’ ud fra vores anvisning. Det ene måltid skal være et let måltid som fx salat eller suppe, og det andet skal være et federe måltid fx burger og pomfritter eller kebab og sodavand. Du får 300 kr. i alt til at købe dine ’testmåltider’ for - 75 kr. per måltid.

Ubehag og risici

Vi forventer ikke, at de planlagte undersøgelser vil medføre nogen helbredsrisiko for dig. Du kan eventuelt opleve kortvarigt ubehag i forbindelse med, at du måler dit blodsukker.

Vi skal også gøre dig opmærksom på, at du jo prikker hul på huden i forbindelse med prøvetagningen, så der er en meget lille risiko for infektion.

Resultater

Hvis du ønsker det, kan du få udleveret resultaterne af vores målinger af dit blodsukker efter undersøgelsen.

Du får ikke noget honorar for at deltage i undersøgelsen. Men du er med at skabe ny og nyttig viden om natarbejde og diabetes - en viden, som kan bidrage til et sundt og langt arbejdsliv for andre med natarbejde, og det er både til gavn for den enkelte og samfundet.

Fortrolige oplysninger

Det er naturligvis frivilligt at deltage i projektet, og du kan til enhver tid vælge at træde ud af projektet. Resultaterne for medarbejdere og de medvirkende arbejdspladser er fortrolige, og de bliver ikke offentliggjort på en måde, så man kan genkende personer eller arbejdspladser.

Dine personlige oplysninger vil naturligvis heller ikke være tilgængelige for andre en projektets forskere.

Deltagelse

Videnskabsetisk komité har godkendt projektet, og det er meldt til Datatilsynet.

Forsøgsansvarlig for projektet er forsker Marie Aarrebo Jensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Vi forventer kun at aflyse projektet, hvis det mod forventning ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med forsøgspersoner. Når du er startet på forsøget, vil du ikke blive taget ud, med mindre du selv ønsker det.

Hvis du ønsker at deltage, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Her giver du dit samtykke til, at vi må videregive og behandle nødvendige oplysninger om dine helbredsforhold, private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med, at relevante myndigheder gennemfører den lovpligtige kontrol med undersøgelsen.

Yderligere information om projektet og undersøgelsen

Hvis du ikke lige fik svar på alle dine spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Forsker Marie Aarrebo Jensen, 3916 5334, maa@nfa.dk og professor Anne Helene Garde, 3916 5258, ahg@nfa.dk , begge NFA