Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ (AH2016) er den tredje måling i den række af målinger af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Siden 2012 har forskere fra NFA hvert andet år stillet de samme spørgsmål til beskæftigede i Danmark. Det er sket via spørgeskemaet 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark', og det vil vi gøre frem til 2020.

Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2016. Du finder resultaterne fra AH2016 på hjemmesiden ’Arbejdsmiljø i Danmark'.

Fakta om resultaterne fra undersøgelsen AH 2016

Resultaterne for 2016 er baseret på en stikprøve på godt 65.000 beskæftigede i Danmark på mellem 18 og 64 år. Disse personer fik tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’. Omkring halvdelen af dem valgte at svare.

Spørgeskemaet indeholdt 164 spørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. Hvert år har over 50 procent af de adspurgte personer valgt at deltage i undersøgelsen. Det vil sige, at næsten 100.000 personer nu har deltaget i undersøgelsen.

NFA har analyseret svarene fra deltagerne i 2016 og sammenlignet dem med svarene fra de personer, der deltog i undersøgelsen i 2012 og 2014.

Du kan se data fra alle tre undersøgelser på hjemmesiden ’Arbejdsmiljø i Danmark'.

Se eventuelt også

To notater om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016

Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred. For hvert emne er fremhævet de 5 jobgrupper, der ligger bedst og de 5 jobgrupper, der ligger dårligst.