Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH

Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ (AH2016) er den tredje måling i den række af målinger af arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede i Danmark. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Siden 2012 har forskere fra NFA hvert andet år stillet de samme spørgsmål til beskæftigede i Danmark. Det er sket via spørgeskemaet 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark', og det vil vi gøre frem til 2020.

Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2016. Du finder resultaterne fra AH2016 på hjemmesiden ’Arbejdsmiljø i Danmark'.

Fakta om resultaterne fra undersøgelsen AH 2016


Resultaterne for 2016 er baseret på en stikprøve på mindst 50.000 beskæftigede i Danmark på mellem 18 og 64 år. Disse personer fik tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’.

Spørgeskemaet indeholdt 164 spørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. Hvert år har over 50 procent af de adspurgte personer valgt at deltage i undersøgelsen. Det vil sige, at næsten 100.000 personer nu har deltaget i undersøgelsen.

NFA har analyseret svarene fra deltagerne i 2016 og sammenlignet dem med svarene fra de personer, der deltog i undersøgelsen i 2012 og 2014.

Du kan se data fra alle tre undersøgelser på hjemmesiden ’Arbejdsmiljø i Danmark'.

To notater om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016

Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred. For hvert emne er fremhævet de 5 jobgrupper, der ligger bedst og de 5 jobgrupper, der ligger dårligst.