Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats, VAI

NFA arbejder pt. på at stille data fra VAI-undersøgelsen til rådighed på en ny og mere brugervenlig måde. Vi forventer, at kunne præsentere den nye visning i løbet af efteråret. Hvis du ønsker at anvende tal fra VAI-undersøgelsen inden da, så kontakt venligst NFA på tlf. 3916 5200 eller nfa@nfa.dk.

I årene 2012-20 får leder- og medarbejderrepræsentanter på et repræsentativt udsnit af danske virksomheder i Danmark mulighed for at svare på spørgsmål om arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats.

Undersøgelsen vil tegne et detaljeret billede af danske arbejdspladsers håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer, de konkrete indsatser over for fx støj, ulykker, psykisk arbejdsmiljø og løftearbejde.

Indtil nu er undersøgelsen gennemført i 2012 og 2014.

Svar fra over 3.500 virksomheder i 2014-15

Anden runde af undersøgelsen blev gennemført hen over årsskiftet 2014-2015. 8.100 arbejdspladser fik mulighed for at udfylde spørgeskemaet om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Over 4.300 arbejdsgiver- eller medarbejderrepræsentanter valgte at besvare spørgeskemaet. Besvarelserne repræsenterer til sammen omkring 3.500 danske arbejdspladser.

Data fra undersøgelsen omfatter svar fra både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Undersøgelsens størrelse betyder, at NFA kan offentliggøre data om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats for 36 brancher og 3 grupper af virksomhedsstørrelser.

Data bruges først og fremmest af Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgivere og virksomheder, men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser har mulighed for at følge med i udviklingen.

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats måles frem til 2020

Undersøgelsen ’Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2014’ er den anden måling, som skal bruges til at følge udviklingen i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats frem til 2020. Den første måling blev gennemført i 2012.

Undersøgelsen bliver gennemført som følge af en politisk aftale om en national arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020. Ved at følge udviklingen af arbejdsmiljøindsatsen på danske virksomheder får Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter og andre aktører inden for arbejdsmiljøområdet mulighed for at identificere arbejdsmiljøforhold, der kræver en ekstra indsats for at leve op til målene i den nationale arbejdsmiljøstrategi.