Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

NFA’s formidling

NFA formidler forskningsbaseret viden både til myndigheder, arbejdsmiljøprofessionelle og mere bredt ud til alle danske arbejdspladser.

 Konference Foto Soren Svendsen

NFA fokuserer sin formidlingsindsats på 

  • forskningsformidling - målrettet forskningsmiljøer, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, herunder Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA), arbejdsmiljørådgivere samt medarbejdere og ledere på arbejdspladserne
  • bred formidling - målrettet ledere og medarbejdere samt arbejdsmiljøorganisationen på danske arbejdspladser.
 

Forskningsformidling


NFA formidler sin viden på en bred vifte af platforme lige fra nyhedsbreve og sociale medier til formidlingsmøder og rapporter m.m. Målet er at øge kendskabet til udfordringer og løsninger på arbejdsmiljøområdet.

NFA planlægger og gennemfører desuden forskningsprojekter i samarbejde med interessenter og arbejdspladser. Denne praksis bidrager til, at NFA kan videreudvikle metoder til at implementere forskningsbaseret viden i den praksis, som arbejdspladserne har.

-> Læs mere om forskning til praksis

 

Vigtige kanaler for forskningsformidlingen

 

Bred formidling

Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) varetager en bred formidling, der er målrettet ledere og medarbejdere samt arbejdsmiljøorganisationen på danske arbejdspladser. VFA samler og formidler desuden også viden fra andre nationale og internationale forskningsinstitutioner. 

VFA fokuserer på at omsætte og formidle resultater fra forskningen i arbejdsmiljø til viden og budskaber, som bl.a. Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) kan målrette og udbrede til arbejdspladserne inden for deres respektive brancher. Det sker blandt andet gennem formidlingsnetværkene for psykosocialt arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær og ulykker. 

Sammen med Arbejdstilsynet arbejder VFA på at udvikle en mere enstrenget og koordineret formidling af viden og regler om arbejdsmiljø til arbejdspladser og andre interesserede. Målet er at samle viden om arbejdsmiljø ét sted, og hvor love og regler, forskningsbaseret viden og god praksis baseret på erfaringer er sammentænkt.  

Vigtige kanaler for den brede formidling