Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Netværk og partnerskaber

Samarbejde gennem netværk og partnerskaber er en vigtig del af den måde NFA udvikler og formidler viden fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Netværksmøde Foto Istock

NFA planlægger og gennemfører forskningsprojekter i samarbejde med interessenter og arbejdspladser. Det bidrager til, at NFA kan videreudvikle metoder til at implementere forskningsbaseret viden i den praksis, som arbejdspladserne har.

Derudover arbejder NFA på i højere grad at nyttiggøre erfaringer og feedback fra arbejdspladserne i forskningen ved at inddrage interessenter og udvikle samarbejde, partnerskaber og netværk med relevante aktører. 

Konkrete igangværende netværk og partnerskaber

- Partnerskab om mental sundhed: Sammen med bl.a. Komitéen for Sundhedsoplysning og Operate har NFA opbygget et partnerskab for mental sundhed, som omfatter en meget stor gruppe af samfundsbærende interessenter. Partnerskabet arbejder for at styrke mental sundhed på arbejdspladsen og mindske mentale helbredsproblemer ved at skabe trivsel på arbejdspladsen. Partnerskabsmodellen er udtryk for en erkendelse af, at store samfundsmæssige problemstillinger kun kan løses på tværs af sektorer og med aktiv inddragelse af en bred vifte af væsentlige interessenter.
-> Besøg mentalsundhed.dk

- Formidlingsnetværk: Det overordnede formål med netværkene er at styrke formidlingen af forskningsbaseret viden gennem videndeling og udvikling af konkrete samarbejdsaktiviteter. Netværkene bidrager dermed også til at udvikle og konkretisere en ”værdikæde” mellem NFA – VFA – BFA, Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgiverne.

- Tematiske netværk: Udvalgte forskningsområder blandt andet på nano-området og forskningen i SOSU’ers arbejdsmiljø har opbygget tematiske netværk med praktikere og væsentlige interessenter og videnaftagere.

- Arbejdsmiljøakademiet: Arbejdsmiljøakademiet er et partnerskab med Arbejdsmiljørådgiverne, hvor forskningsbaseret viden mødes med praktisk rådgivning. Ideen er, at lade forskere og rådgivere mødes og kvalificere hinandens arbejde gennem udveksling af henholdsvis ny viden og praktiske erfaringer.