Mari-Ann Flyvholm

Projekter
2019

Fravær, viden og metodeudvikling

januar 2015 - december. 2019

Projektet har fokus på sygefraværet, både det korte og det langvarige.

2015

Forebyggelsespakker

oktober 2010 - december. 2015

Evaluering af implementering af forebyggelsespakker

2015

Arbejdsbetingede hudlidelser

januar 2008 - december. 2015

Arbejdsbetingede hudlidelser er et problem i mange brancher, og det er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede lidelse i Danmark. Her kan du læse om, hvad arbejdsbetingede hudlidelser er og hvilke ri...

2010

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

januar 2010 - december. 2010

Formålet med forprojektet var at skabe overblik over den eksisterende viden og praksis i forhold til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i Norden samt arbejdsmigranters arbejdsmiljø og tilknytning...

2010

Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen

april 2007 - december. 2010