Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Keld Alstrup Jensen

Projekter
2023

NANOsolveIT: Innovative Nanoinformatics models and tools: towards a Solid, verified and Integrated Approach to Predictive (eco)Toxicology

januar 2019 - februar. 2023

2022

GOV4NANO

januar 2019 - december. 2022

2021

PATROLS - Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

januar 2018 - juni. 2021

For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.

2019

caLIBRAte - test, kalibrering og implementering af et nyt model-baseret system til risikostyring under innovation og produktion af tekniske nanomaterialer

maj 2016 - oktober. 2019

Formålet med caLIBRAte-projektet er at etablere og validere et state-of-the-art modelsystem til at kunne vurdere risiciene af tekniske nanomaterialer og nano-produkter under udvikling og lancering af ...

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Bæredygtige nanoteknologier (SUN)

oktober 2013 - december. 2018

Målet med SUN-projektet var at udvikle et brugervenligt hjælpeværktøj, som er baseret på en kombination af risikovurderinger af nanomaterialer gennem hele deres livscyklus.

2018

DUSTINANO – Nanomaterialers støvning

oktober 2013 - november. 2018

Formålet er at udvikle fem europæiske standardmetoder til reproducerbar bestemmelse af nanomaterialers støvningsindeks relevant for forskellige arbejdsprocesser.

2018

NANoREG2

september 2015 - august. 2018

2017

En fælles europæisk tilgang til regulering af teknisk fremstillede nanomaterialer

januar 2012 - marts. 2017

Målet med NANoREG er at give lovgivere og myndigheder adgang til den nyeste viden som grundlag for deres regulering af anvendelsen af fremstillede nanomaterialer.

2017

NANoREG

januar 2012 - marts. 2017

The innovative and economic potential of Manufactured Nano Materials (MNMs) is threatened by a limited understanding of the related EHS issues. While toxicity data is continuously becoming available, ...

2013

NANODEVICE - Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air

januar 2009 - maj. 2013

Nye metoder til at overvåge menneskeskabte nanopartikler i arbejdsmiljøet.

2013

Udvikling af bæredygtige løsninger inden for nanoteknologibaserede produkter - NanoSustain

januar 2010 - april. 2013

Dette projekt vil medvirke til at forbedre vores nuværende viden om nanopartiklers virkning og skæbne efter at de bliver en del af naturlige og økonomiske kredsløb.

2013

NANOGENOTOX - Vurdering af sikkerheden ved tekniske nanomaterialer gennem karakterisering af deres potentielle genotoksiske risiko

marts 2010 - februar. 2013

Formålet med dette forskningsprojektet er at identificere eller udvikle pålidelige testmetoder til at karakterisere teknisk fremstillede nanomaterialer og vurdere den potentielle risiko for, at de kan...

2010

NANOTOOL - Arbejdsmiljøkatalog om håndtering af nanopartikler

november 2008 - september. 2010

Formålet med dette projekt er at udarbejde et arbejdsmiljøkatalog med konkrete eksempler, som kan bruges som inspiration og vejledning på danske laboratorier og produktionsvirksomheder vedrørende hånd...

2008

NANOTOX

oktober 2006 - oktober. 2008

Projektet skitserer en strategi til bestemmelse af, hvordan nanopartiklers fysisk-kemiske egenskaber påvirker deres potentielle toxicitet.