Karin Sørig Hougaard

Projekter
2021

Doc-X generation - en national fødselskohorte

januar 2019 - december. 2021

Den Nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, DOC*X, gør det muligt at undersøge arbejdsmiljøets potentielle skadelige virkning under graviditeten.

2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2020

Hvordan kommer inflammation fra mor til foster?

januar 2018 - december. 2020

Projektet vil undersøge, hvordan inflammation breder sig fra den gravide kvinde til fostret

2019

Prænatal stress og allergi

januar 2016 - december. 2019

Projektet skal bruges til at tilrettelægge et arbejdsmiljø, der kan fastholde kvinder på arbejdsmarkedet og forebygge allergisk sygdom hos deres børn.

2019

NANOPACK – Forsøgsproduktion af nanobaseret antibakteriel emballage til fødevarer

januar 2017 - december. 2019

Projektet skal sikre det er sikkert at bruge en speciel slags nanopartikler i emballage i fødevarer, også for de der arbejder med partiklerne

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Med mor på Job

juni 2015 - december. 2018

Projektet skal bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fasth...

2016

Lungesurfaktant funktion in vitro - imprægneringsprodukter

juli 2015 - juni. 2016

Projektet har til formål at undersøge brugbarheden af en dyrefri screeningsmetode til undersøgelse af imprægneringssprayprodukters toksicitet. I projektet indgår både in vivo- og in vitro-toksikologis...

2014

Arbejdsmiljø og reproduktion - MINERVA

januar 2008 - december. 2014

Forskningsprogrammet blev iværksat for at sætte reproduktionsskader og arbejdsmiljø på dagsordenen i dansk forskning.

2010

Arvelige mutationer efter prænatal udsættelse for nanopartikler

januar 2009 - december. 2010

Projektet har undersøgt, om udsættelse for nanopartikler i fostertilstanden giver øget kromosom instabilitet hos mus.

2010

Stress i fostertilstanden som risikofaktor for psykiske lidelser

oktober 2007 - december. 2010

Formålet med dette projekt er at undersøge, om stress under fosterets udvikling udgør en risikofaktor for udvikling af stressrelateret psykisk sygdom.