Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Sannie Vester Thorsen

Sannie Vester Thorsen
Analytiker
cand.scient., ph.d.
3916 5376
svt@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som analytiker i forskningsprogrammet 'Epidemiologi og arbejdsmiljøovervågning'.

Mit nuværende arbejdsområde er arbejdsmiljø og sygefravær.

Jeg har bl.a. beskæftiget mig med fordelingen af sygefraværet i Danmark. Det vil sige sygefraværets fordeling på kort, mellem og langtidssygefravær, hvilke grupper som har sygefravær, samt hvordan sygefraværet ser ud i Danmark i forhold til de andre nordiske lande.

Jeg har også interesse for fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet. Fx sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø, helbred og tidlig tilbagetrækning fra arbejdet.

I mine analyser bruger jeg spørgeskema- og registerdata. Jeg har derfor også interesse for spørgeskemavalidering og statistiske metoder til epidemiologiske undersøgelser.

Projekter - Igangværende
2019

Fravær, viden og metodeudvikling

januar 2015 - december. 2019

Fokus på korttids- og langtidssygefravær

Se alle
Publikationer
2018

Fraværsrapport 2017. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark – belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport

2018

Long-term sickness absence from combined factors related to physical work demands

Tidsskriftartikel

2018

Re: Sainani K. Interpreting "null" results

Kommentar/debat

2018

Self-reported or register-based? A comparison of sickness absence data among 8110 public and private employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2018

Fear avoidance beliefs and risk of long-term sickness absence

Tidsskriftartikel

2017

Regular use of medication for musculoskeletal pain and risk of long-term sickness absence: A prospective cohort study among the general working population

Tidsskriftartikel

2017

Associations between the workplace-effort in psychosocial risk management and the employee-rating of the psychosocial work environment - a multilevel study of 7565 employees in 1013 workplaces

Tidsskriftartikel

2017

Physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires

Tidsskriftartikel

2017

Does workplace social capital protect against long-term sickness absence?

Tidsskriftartikel

2016

Physical workload and risk of long-term sickness absence in the general working population and among blue-collar workers: prospective cohort study with register follow-up

Tidsskriftartikel

Se alle