Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Ulla Birgitte Vogel

Ulla Birgitte Vogel
Professor
cand.scient., ph.d.
3916 5227
ubv@nfa.dk

Faglige interesser

  • Nanosikkerhed
  • Inhalationstoksikologi
  • Kræft
  • Hjertekarsygdom
  • Reproduktionstoksikologi
  • Biomoniteringsstudier
  • Molekylær Epidemiologi
  • Genetisk Epidemiologi
Projekter - Igangværende
2021

HBM4EU – Human biomonitering skal sikre sikker håndtering af kemikalier i EU

januar 2017 - december. 2021

EU-Kommissionen har bevilget midler til at udvikle og igangsætte et fælles program for EU’s medlemslande, som skal overvåge og begrænse risikoen for skader på mennesker og miljø, der skyldes kemikalie...

2021

PATROLS - Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

januar 2018 - juni. 2021

For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.

2019

NanoPack (EU) WP 6

januar 2017 - december. 2019

Projektet skal sikre det er sikkert at bruge en speciel slags nanopartikler i emballage i fødevarer, også for de der arbejder med partiklerne

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2017

Biomonitering af brandmænd og røgdykkere: måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning

januar 2015 - december. 2017

2017

Gladiator Tox

november 2013 - maj. 2017

2017

Gladiator Phys-Kem

januar 2014 - april. 2017

2017

NANoREG

januar 2012 - marts. 2017

The innovative and economic potential of Manufactured Nano Materials (MNMs) is threatened by a limited understanding of the related EHS issues. While toxicity data is continuously becoming available, ...

2017

NanoMILE

januar 2013 - februar. 2017

A major deliverable of the project will be a framework for classification of nanomaterials according to their impacts, whether biological or environmental, by linking nanomaterial-biomolecule interact...

2016

Mekanismer for tekniske nanomaterialers interaktion med biologiske systemer og miljøet: En universel ramme for sikker nanoteknologi

januar 2013 - februar. 2016

Projektet skal opbygge en grundlæggende videnbaseret forståelse af, hvordan forskellige nanomaterialer interagerer med levende organismer og med miljøet i løbet af deres livscyklus.

2013

Strategi til testning af menneskeskabte nanomaterialer

januar 2012 - december. 2013

2013

Udvikling af bæredygtige løsninger inden for nanoteknologibaserede produkter

januar 2010 - april. 2013

Dette projekt vil medvirke til at forbedre vores nuværende viden om nanopartiklers virkning og skæbne efter at de bliver en del af naturlige og økonomiske kredsløb.

Se alle
Publikationer
2018

Primary genotoxicity in the liver following pulmonary exposure to carbon black nanoparticles in mice

Tidsskriftartikel

2018

Pulmonary exposure to carbonaceous nanomaterials and sperm quality

Tidsskriftartikel

2018

Genetic polymorphisms associated with psoriasis and development of psoriatic arthritis in patients with psoriasis

Tidsskriftartikel

2018

Editorial

Leder

2018

Forskning afdækker brandfolks arbejdsmiljø

Tidsskriftartikel

2018

Scanning af ny nanoemballage

Tidsskriftartikel

2018

Meat and fiber intake and interaction with pattern recognition receptors (TLR1, TLR2, TLR4, and TLR10) in relation to colorectal cancer in a Danish prospective, case-cohort study

Tidsskriftartikel

2018

Dip coating of air purifier ceramic honeycombs with photocatalytic TiO2 nanoparticles

Tidsskriftartikel

2018

BIOBRAND: Brandfolks eksponering ved brandslukning og biomarkører for risiko for kræft og hjerte-kar-sygdom

Tidsskriftartikel

2018

Occupational exposure during handling and loading of halloysite nanotubes – A case study of counting nanofibers

Tidsskriftartikel

Se alle