Charlotte Diana N Rasmussen

Charlotte Diana N Rasmussen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5466
cnr@nfa.dk

Faglige interesser

Forskningstemaer: Interventionsforskning (udvikling, implementering og evaluering), forebyggelse og rehabilitering af muskelskeletbesvær, participatorisk ergonomi, udvikling af retningslinjer, sygefravær, brugerinddragelse, research-to-practice, implementering, udbredelse, sundhedsfremme, fysisk aktivitet.

Metoder: Kliniske forsøg (RCT’s), effectiveness studier, intervention mapping, prospektive studier, systematiske reviews, procesevaluering, mixed methods, concept mapping, RE-AIM framework, SMS til dataindsamling, Delphi, registerdata.

Projekter - Igangværende
2020

Selfback

januar 2016 - december. 2020

2019

Måling af fysiske arbejdskrav, udvikling og implementering af en medarbejderinvolverende ergonomisk intervention blandt pædagoger og -medhjælpere i vuggestuer

januar 2017 - december. 2019

Projektet sætter fokus på de fysiske krav til personalet i landets vuggestuer. Hvor sker der især belastninger, og hvad kan der gøres for at komme belastningerne til livs? Det er spørgsmålene, projekt...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Branchespecifikt implementeringsredskab (UBA)

oktober 2016 - september. 2019

Formålet med projektet er at udvikle et redskab, der kan få danske arbejdspladser til at forbedre arbejdsmiljøet hurtigere og mere effektivt.

2019

Praksis- og Evidensbaseret udvikling af anbefalinger i Rådgivning om Muskelskeletbesvær på Arbejdspladsen (PERMA)

oktober 2016 - september. 2019

2018

Bedre arbejdsmiljø for unge i detailbranchen (BAUD)

oktober 2015 - september. 2018

BAUD projektet skaber ny viden om unges arbejdsmiljø og hvordan det kan forbedres med strukturelle tiltag, hvorved det på sigt potentielt kan forebygge arbejdsulykker og tidlig nedslidning i denne høj...

Se alle
Publikationer
2019

Technically measured compositional physical work demands and prospective register-based sickness absence (PODESA): A study protocol

Tidsskriftartikel

2019

Are trajectories of neck-shoulder pain associated with sick leave and work ability in workers? A 1-year prospective study

Tidsskriftartikel

2019

Designing a digital support intervention for the self-management of low back pain (SELFBACK) – an intervention mapping approach

Konferenceabstrakt til konference

2019

Sick leave due to musculoskeletal pain: determinants of distinct trajectories over 1 year [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Patterns in the occurrence and duration of musculoskeletal pain and interference with work among eldercare workers - A one-year longitudinal study with measurements every four weeks

Tidsskriftartikel

2018

Operationalizing a model to quantify implementation of a multi-component intervention in a stepped-wedge trial

Tidsskriftartikel

2018

Improving work for the body - a participatory ergonomic intervention aiming at reducing physical exertion and musculoskeletal pain among childcare workers (the TOY-project): Study protocol for a wait-list cluster-randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

2018

Mechanisms for reducing low back pain: A mediation analysis of a multifaceted intervention in workers in elderly care [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

GLA:D Back group-based patient education integrated with exercises to support self-management of back pain - development, theories and scientific evidence

Tidsskriftartikel

2018

Is observed resident handling associated with frequently measured low back pain? - A prospective workplace study among Danish eldercare workers in the DOSES cohort

Konferenceabstrakt til konference

Se alle