Rúni Bláfoss

Rúni  Bláfoss
Ph.d.-studerende
Cand.scient. i idræt og sundhed
3916 3221
rub@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som videnskabelig assistent i forskningsprogrammet "Muskel- og skeletbesvær (MSB) og fysisk arbejdsbelastning.

Jeg interesserer mig for måling og detektering af arbejdsbelastning for at forebygge arbejdsskader og derigennem forbedre arbejdsmiljøet. Dette indebærer også implementering af forskningsresultaterne til praktisk anvendelse for arbejdspladserne.

Projekter - Igangværende
2022

Dosis-respons sammenhænge mellem løftearbejde og risiko for muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere

maj 2019 - april. 2022

Projektet undersøger dosis-responssammenhængen mellem løftearbejde og muskel- og skeletbesvær hos lagerarbejdere tilknyttet danske dagligvarekæder.

2020

Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

januar 2018 - december. 2020

Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne. ...

Se alle
Publikationer
2019

Physical workload and bodily fatigue after work: Cross-sectional study among 5000 workers [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Are insomnia type sleep problems associated with a less physically active lifestyle? A cross-sectional study among 7,700 adults from the general working population

Tidsskriftartikel

2018

Is fatigue after work a barrier for leisure-time physical activity? Cross-sectional study among 10,000 adults from the general working population

Tidsskriftartikel

Se alle