Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Otto Melchior Poulsen

Otto Melchior Poulsen
Chefkonsulent
cand.scient., dr. med. Vet.
3916 5219
omp@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2020

SeniorArbejdsLiv

december 2017 - marts. 2020

NFA igangsætter i 2018 sammen med Aalborg Universitet og Team Arbejdsliv et projekt støttet af TrygFonden om fastholdelse af seniorer, SeniorArbejdsLiv (SAL).

2019

SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv

oktober 2016 - september. 2019

SOK strategier er tilpasningsstrategier vi benytter gennem hele livet for at håndtere reducerede ressourcer. I SOK strategier – bedre og længere arbejdsliv projektet undersøger vi hvilke SOK strategie...

2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2018

Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

januar 2016 - december. 2018

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2017

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse

januar 2016 - december. 2017

Projektet vil udvikle og teste en række indikatorer for forskellige aspekter af kvaliteten af virksomhedernes arbejdsmiljø. De forskellige indikatorer vil omhandle fx virksomhedens arbejdsmiljøindsats...

2017

PEROSH Ambient Intelligence

oktober 2014 - december. 2017

2017

Social kapital på folkeskoler

januar 2016 - december. 2017

2017

Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere

januar 2016 - maj. 2017

Projektet vil sammenstille og udbrede kendskabet til den eksisterende viden om betydningen af arbejdsmiljøet – i samspil med andre faktorer - for fastholdelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet...

2016

Femern bælt - Undersøgelses- og opstartsaktiviteter

januar 2014 - november. 2016

2015

Registerstudie af fraværsdata - Procesevaluering (fort.)

januar 2011 - december. 2015

Se alle
Publikationer
2018

Retrospectively assessed psychosocial working conditions as predictors of prospectively assessed sickness absence and disability pension among older workers

Tidsskriftartikel

2018

Content and quality of workplace guidelines developed to prevent mental health problems: results from a systematic review

Tidsskriftartikel

2017

Notat vedr. sammenstilling af dansk viden om arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere

Faglig redegørelse

2017

Cumulative occupational mechanical exposures during working life and risk of sickness absence and disability pension

Tidsskriftartikel

2017

Retrospectively assessed physical work environment during working life and risk of sickness absence and labour market exit among older workers

Tidsskriftartikel

2017

Dansk psykosocialt spørgeskema - Et spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

Rapport

2017

Nye teknologier i ældreplejen. Plejecentres implementering af velfærdsteknologier og teknologiernes betydninger for arbejdsmiljø og fagidentitet

Rapport

2016

Influence of physical and psychosocial work environment throughout life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older workers: study protocol for a prospective cohort study

Tidsskriftartikel

2015

A multisite randomized controlled trial on time to self-support among sickness absence beneficiaries. The Danish national return-to-work programme

Tidsskriftartikel

2015

Effect of physical exercise on workplace social capital: Cluster randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

Se alle