Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Per Axel Clausen

Per Axel Clausen
Seniorforsker
cand.scient., Ph.D., Adjungeret Professor Københavns Uiniversitet

pac@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat som seniorforsker i nanosikkerhed under forskningsprogrammet 'Toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi'.

Jeg interesserer mig for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Jeg arbejder primært med karakterisering og modellering af både konventionelle og nanoteknologiske kemiske eksponeringer og emissioner fra forskellige kilder i arbejdsmiljøet, hovedsagelig ved anvendelse af massespektrometri som måleteknik.

Jeg arbejder både med luftvejseksponering og hudeksponering.

Projekter - Igangværende
2021

GRACIOUS - Grouping, Read-Across, CharacterIsation and classificati On framework for regUlatory risk assessment of manufactured nanomaterials and Safer design of nano-enabled products

januar 2018 - juni. 2021

GRACIOUS will develop a framework for grouping and read-across based on physicochemical, release, exposure, environmental fate, toxicokinetic and toxicological information.

2021

PATROLS - Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment

januar 2018 - juni. 2021

For at undgå påvirkninger af mennesker og miljø ved anvendelse af nanoteknologi, vil dette internationale forskningsprojekt udvikle pålidelige værktøjer til sikkerhedsvurdering af nanomaterialer.

2021

Synligt og sikkert arbejde med epoxy: Forebyggelse af eksem med visualisering

april 2018 - marts. 2021

Hvordan kan vi hjælpe arbejdere i industrier hvor man anvender epoxy med at undgå hudeksponering?

2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Biocider i sprayprodukter - eksponering og sundhed

juli 2015 - januar. 2018

Projektet skal bidrage til en mere sikker og nuanceret måde at risikovurdere biocidholdige sprayprodukter ved at validere eksisterende modeller med eksperimentelle data.

2017

Biomonitering af brandmænd og røgdykkere: måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning

januar 2015 - december. 2017

2017

NANoREG

januar 2012 - marts. 2017

The innovative and economic potential of Manufactured Nano Materials (MNMs) is threatened by a limited understanding of the related EHS issues. While toxicity data is continuously becoming available, ...

2017

NanoMILE

januar 2013 - februar. 2017

A major deliverable of the project will be a framework for classification of nanomaterials according to their impacts, whether biological or environmental, by linking nanomaterial-biomolecule interact...

2015

CISBO - Centre for Indoor Air and Health in Dwellings

juli 2009 - december. 2015

The goal of the interdisciplinary research centre CISBO is to provide lacking knowledge on the indoor environment and its impact on humans. There is a need for knowledge building and dissemination in ...

2014

DRESS - Dermal Exposure Assesment Strategies

januar 2012 - december. 2014

The use of chemicals in consumer products has been, and still is, of great societal importance. However, do they pose any health risks to consumers at skin contact?

2010

NANOPLAST: Nanoteknologiske materialer og produkter i plastindustrien

september 2007 - december. 2010

Projektet skal ses som et vigtigt bidrag til at opfylde strategiske mål om at understøtte den danske satsning i nanoteknologi med velunderbygget viden om eventuelle helbredsrisici ved denne teknologiu...

Se alle
Publikationer
2018

Dermal uptake and percutaneous penetration of organophosphate esters in a human skin ex vivo model

Tidsskriftartikel

2018

Forskning afdækker brandfolks arbejdsmiljø

Tidsskriftartikel

2018

Phthalate uptake from vinyl flooring by ambient and Laboratory generated particles

Konferenceabstrakt til konference

2018

BIOBRAND: Brandfolks eksponering ved brandslukning og biomarkører for risiko for kræft og hjerte-kar-sygdom

Tidsskriftartikel

2018

Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbon exposure, lung function, systemic inflammation, and genotoxicity in peripheral blood mononuclear cells from firefighters before and after a work shift

Tidsskriftartikel

2017

Eksperimental model for hudeksponering fra forbrugerprodukter

Tidsskriftartikel

2017

Biodistribution of carbon nanotubes in animal models

Tidsskriftartikel

2017

Cardiovascular health effects following exposure of human volunteers during fire extinction exercises

Tidsskriftartikel

2017

Association between polycyclic aromatic hydrocarbon exposure and peripheral blood mononuclear cell DNA damage in human volunteers during fire extinction exercises

Tidsskriftartikel

2017

Radicals generated by nanomaterials in contact with liquid water using spin trapping and mass spectrometry

Konferenceabstrakt til konference

Se alle