Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Mari-Ann Flyvholm

Mari-Ann Flyvholm
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5280
maf@nfa.dk

Faglige interesser

Fra 2015 har jeg været koordinator for den epidemiologiske del af NFA's fraværsforskning, hvor vi arbejder med sygefravær og arbejdsmiljøpåvirkninger. Gruppen står for udarbejdelse af NFA's fraværsrapporter om sygefravær og arbejdsmiljø med statistiske opgørelser vedr. omfang af fravær opdelt på fx alder, køn, brancher, job, sektorer og grupper med forskelligt arbejdsmiljø. Derudover er jeg involveret i aktiviteter omkring seniorers arbejdsmiljø og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeg har erfaring med interventioner til forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser og andre arbejdsmiljøpåvirkninger. Jeg var initiativtager og koordinator for udvikling af ’Nordic Occupational Skin Questionnaire (NOSQ-2002)’, som er tilgængelig på en række forskellige sprog på NFA's hjemmeside.

 

 

Projekter - Igangværende
2019

Fravær, viden og metodeudvikling

januar 2015 - december. 2019

Fokus på korttids- og langtidssygefravær

Se alle
Projekter - Afsluttede
2016

Femern bælt - Undersøgelses- og opstartsaktiviteter

januar 2014 - november. 2016

2015

Forebyggelsespakker

oktober 2010 - december. 2015

Evaluering af implementering af forebyggelsespakker

2015

Arbejdsbetingede hudlidelser

januar 2008 - december. 2015

Arbejdsbetingede hudlidelser er et problem i mange brancher, og det er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede lidelse i Danmark. Her kan du læse om, hvad arbejdsbetingede hudlidelser er og hvilke ri...

2010

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

januar 2010 - december. 2010

Formålet med forprojektet var at skabe overblik over den eksisterende viden og praksis i forhold til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i Norden samt arbejdsmigranters arbejdsmiljø og tilknytning...

2010

Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen

april 2007 - december. 2010

Se alle
Publikationer
2018

Fraværsrapport 2017. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark – belyst ud fra register- og spørgeskemadata

Rapport

2018

Long-term sickness absence from combined factors related to physical work demands

Tidsskriftartikel

2018

Self-reported or register-based? A comparison of sickness absence data among 8110 public and private employees in Denmark

Tidsskriftartikel

2018

A systematic review of working conditions and occupational health among immigrants in Europe and Canada

Tidsskriftartikel

2017

Contact allergy to preservatives in patients with occupational contact dermatitis and exposure analysis of preservatives in registered chemical products for occupational use

Tidsskriftartikel

2017

Associations between the workplace-effort in psychosocial risk management and the employee-rating of the psychosocial work environment - a multilevel study of 7565 employees in 1013 workplaces

Tidsskriftartikel

2016

Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Danmark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata fortrinsvis fra 2010-2014

Rapport

2015

Difficulties in using Material Safety Data Sheets to analyse occupational exposures to contact allergens

Tidsskriftartikel

2015

Exploring environment-intervention fit: A study of a work environment intervention program for the care sector

Tidsskriftartikel

2015

Valid screening questions useful to diagnose hand and forearm eczema are available in the Spanish language, a new tool for global research

Tidsskriftartikel

Se alle