Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Reiner Rugulies

Reiner Rugulies
Professor
Phd, cand.psyk, MPH
3916 5218
rer@nfa.dk

Faglige interesser

  • Epidemiologi: Hvilke sociale og psykologiske determinanter er der for helbred og sygdom, specielt med henblik på psykiske lidelser, nedsæt psykisk funktion, hjertekarsygdomme, og bevægeapparatsbesvær? 
  • Arbejde og helbred: Hvordan påvirker arbejdspladsen helbred, trivsel, arbejdsevne, sygefravær, og tilbagevenden til arbejde, og hvad gør vi ved det? 
  • Social-Psyko-Fysiologi: Hvordan hænger det sociale miljø, psykologiske processer og fysiologiske forandringer sammen? Gennem hvilke psykologiske og fysiologiske processer påvirker sociale strukturer helbred og sydom
Projekter - Igangværende
2021

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - august. 2021

2021

Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær

april 2018 - marts. 2021

DOSES IGLO skaber ny viden om hvilke faktorer på arbejdspladsen, der bør fokuseres på for effektivt og langtidsholdbart at forhindre fysisk overbelastning og forebygge muskelskeletbesvær.

2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

IPD-Work: Work-related psychosocial factors and health in subgroups.

april 2010 - december. 2020

2020

Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

oktober 2017 - september. 2020

Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?

2020

Job eksponerings matrice analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)

september 2015 - august. 2020

2020

Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension (PSA-DISPO)

oktober 2016 - januar. 2020

2019

WHO/ILO review

januar 2017 - december. 2019

This project is about to understand if the work environment plays a role in the development of depression. We examine if long working hours are a risk factor for depression.

2019

Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere

marts 2015 - august. 2019

I dette projekt undersøger vi betydningen af varigheden af at arbejde i et psykosocialt arbejdsmiljø, der måske kan være forbundet med risiko for helbredet og for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. ...

2017

CAMB III

januar 2015 - marts. 2017

This study investigates the influence of physical and psychosocial work environment throughout working life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older worker...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

DK JEM: Psykisk og fysisk arb.miljø jobeksponeringsmatrice

januar 2015 - december. 2018

2018

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

januar 2014 - december. 2018

Hvordan påvirker arbejdstiden, fx om vi har dag- eller natarbejde eller skiftende arbejdstider, vores helbred? Og kommer unge med aften- og nattearbejde oftere ud for arbejdsulykker end ældre med samm...

2018

Skiftearbejde og helbred

juli 2013 - december. 2018

Skiftearbejde er uundgåeligt i mange erhverv. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan skiftearbejde tilrettelægges bedst muligt under hensyntagen til de ansattes helbred.

2018

Pathways from job demands and control

september 2016 - august. 2018

I dette projekt undersøger vi mekanismerne i sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og muskelskelet-besvær/smerter.

2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Psyk. arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

maj 2016 - april. 2018

2018

Seksuel chikane i omsorgsarbejdet

januar 2015 - april. 2018

I dette projekt udvikler vi metoder, der kan hjælpe arbejdspladser til at udvikle effektive strategier til at forebygge/håndtere seksuel chikane udøvet af klienter i omsorgsarbejdet

2018

Sociale relationer og mekanismer

januar 2013 - marts. 2018

2017

Betydning af fysisk arbejdseksponering og psykosocialt arbejdsmiljø (DOSES)

januar 2012 - december. 2017

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

Se alle
Publikationer
2019

What is a psychosocial work environment? [Epub ahead of print]

Leder

2019

WHO/ILO work-related burden of disease and injury

Tidsskriftartikel

2019

Perceived stress and sickness absence: A prospective study of 17,795 employees in Denmark [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Emotional demands and exhaustion: Cross-sectional and longitudinal associations in a cohort of Danish public sector employees [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

The association of vertical and horizontal workplace social capital with employees' job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: a prospective study [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Optimal cut-off points for the Short-Negative Act Questionnaire and their association with depressive symptoms and diagnosis of depression

Tidsskriftartikel

2018

Retrospectively assessed psychosocial working conditions as predictors of prospectively assessed sickness absence and disability pension among older workers

Tidsskriftartikel

2018

A cohort study on self-reported role stressors at work and poor sleep: Does sense of coherence moderate or mediate the associations?

Tidsskriftartikel

2018

Inter-rater reliability of direct observations of the physical and psychosocial working conditions in eldercare: An evaluation in the DOSES project

Tidsskriftartikel

2018

Danish Observational Study of Eldercare work and musculoskeletal disorderS (DOSES): A prospective study at 20 nursing homes in Denmark

Tidsskriftartikel

Se alle