Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Lisbeth Nielsen

Lisbeth Nielsen
Datamanager
cand.It.
3916 5493
lni@nfa.dk

Faglige interesser

Datamanagement. Oparbejdning og dokumentation af forskningsdata. Datasikkerhed. Koordinering af datamanagere. Rådgivning inden for SAS-programmering (primært makro og sql) og datasikkerhed.

Projekter - Igangværende
2018

NyMa - Nye perspektiver på medarbejderinddragelse

april 2015 - december. 2018

Projektets skal vise, hvordan medarbejderne arbejdsmiljøindsatser kan udvikles, planlægges og udføres på en måde, så en velfungerende proces tilskyndes, og eventuelle negative konsekvenser for arbejds...

2015

Fysiske arbejdskrav og fitness (PhD)

januar 2010 - juni. 2015

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

december 2015 - december. 2018

Projektet skal styrke det videnskabelige grundlag for tilrettelæggelse af arbejdstid og sikkerhed. Hensigten er at udarbejde konkrete anbefalinger for, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hen...

2018

MRSA i arbejdsmiljøet

januar 2015 - januar. 2018

2017

Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer

januar 2015 - december. 2017

I projektet blev det svenske spørgeskema KEDS til måling af stressrelaterede udmatningssymptomer oversat og afprøvet blandt patienter på arbejdsmedicinske klinikker.

2017

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse

januar 2016 - december. 2017

Projektet vil udvikle og teste en række indikatorer for forskellige aspekter af kvaliteten af virksomhedernes arbejdsmiljø. De forskellige indikatorer vil omhandle fx virksomhedens arbejdsmiljøindsats...

2017

Betydning af fysisk arbejdseksponering og psykosocialt arbejdsmiljø (DOSES)

januar 2012 - december. 2017

2016

ForUdSæt-indsatsen

januar 2013 - december. 2016

ForUdSæt-indsatsen er målrettet plejecentre og hjemmeplejen og skal sikrer et fælles vidensfundament i hele organisationen om forebyggelse og kommunikation og skabe rammerne for konstruktiv dialog om ...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2016

Forbedring af Arbejdsevne blandt Industriarbejdere (SAMI)

januar 2012 - april. 2016

2015

Fysiske arbejdskravs betydning for udvikling af MSB (3F)

januar 2012 - december. 2015

2015

Kronifisering af konsekvenser af MSB - risokofaktorer og forebyggelse (ForUdSæt)

januar 2009 - december. 2015

Se alle
Publikationer
2013

Evaluering af implementeringen af forebyggelsespakker i døgninstitutioner og hjemmepleje

Rapport

2013

Evaluering af implementeringen af forebyggelsespakker i bygge- og anlægsvirksomheder

Rapport

2013

Evalueringen af implementeringen af forebyggelsespakker i autovirksomheder i branchen transportmidler

Rapport

2012

The Danish national return-to-work program - aims, content, and design of the process and effect evaluation

Tidsskriftartikel

2012

Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

Rapport

2012

Sammenfatning. Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering

Rapport

Se alle