Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Thomas Clausen

Thomas Clausen
Seniorforsker
cand.scient.pol., ph.d
3916 5368
tcl@nfa.dk

Faglige interesser

Mine primære interesser ligger inden for området psykosocialt arbejdsmiljø. Jeg er særligt interesseret i at undersøge betydningen af positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, som fx arbejdstageres involvering i arbejdspladsen og deres oplevelse af mening i arbejdet. Min forskning er baseret på en forventning om, at positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø har betydning for medarbejdernes helbred, trivsel og arbejdsglæde. Som følge heraf er min hypotese, at medarbejdernes større velbefindende vil reducere risikoen for langvarigt sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

En anden af mine overordnede forskningsinteresser drejer sig om videreudvikling af de metoder, vi anvender til at begrebsliggøre og ’måle’ det psykosociale arbejdsmiljø. I den forbindelse er jeg særligt optaget af at arbejde med videreudvikling NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø.

Endelig er jeg engageret i nogle projekter om social kapital – både i forhold til måling af social kapital og i forhold til undersøgelse af metoder til at vedligeholde og udvikle social kapital på arbejdspladsen.

Projekter - Igangværende
2021

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - august. 2021

2020

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

januar 2017 - september. 2020

I dette projekt undersøger vi begrebet indflydelse i arbejdet i en moderne kontekst. Vi ser på, hvordan indflydelse opleves og forhandles i det moderne arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har.

2020

Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø

september 2017 - juni. 2020

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø har høj prioritet på mange arbejdspladser, men meget tyder på, atledere oplever vanskeligheder med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Der er således behov at udvi...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien

januar 2015 - juni. 2018

Begrebet 'social kapital' har indtaget en fremtrædende position i danske virksomheders tænkning vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. I dette projekt undersøges mulige metoder til at fremme og fasthol...

2018

Sociale relationer og mekanismer

januar 2013 - marts. 2018

2015

Social kapital

juli 2012 - december. 2015

Se alle
Publikationer
2018

Retrospectively assessed psychosocial working conditions as predictors of prospectively assessed sickness absence and disability pension among older workers

Tidsskriftartikel

2018

The association between team-level social capital and individual-level work engagement

Tidsskriftartikel

2018

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

Poster

2018

Impact of workplace bullying on missed nursing care and quality of care in the eldercare sector

Tidsskriftartikel

2018

Comorbid symptoms of depression and musculoskeletal pain and risk of long term sickness absence

Tidsskriftartikel

2018

Enhancing the social capital in industrial workplaces

Tidsskriftartikel

2018

Effect of a workplace intervention on workplace social capital: A cluster RCT

Konferenceabstrakt til konference

2017

The role of psychological stress reactions in the longitudinal relation between workplace bullying and turnover

Tidsskriftartikel

2017

Cumulative occupational mechanical exposures during working life and risk of sickness absence and disability pension

Tidsskriftartikel

2017

Retrospectively assessed physical work environment during working life and risk of sickness absence and labour market exit among older workers

Tidsskriftartikel

Se alle