Thomas Clausen

Thomas Clausen
Seniorforsker
cand.scient.pol., ph.d
3916 5368
tcl@nfa.dk

Faglige interesser

Mine primære interesser ligger inden for området psykosocialt arbejdsmiljø. Jeg er særligt interesseret i at undersøge betydningen af positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø, som fx arbejdstageres involvering i arbejdspladsen og deres oplevelse af mening i arbejdet. Min forskning er baseret på en forventning om, at positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø har betydning for medarbejdernes helbred, trivsel og arbejdsglæde. Som følge heraf er min hypotese, at medarbejdernes større velbefindende vil reducere risikoen for langvarigt sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

En anden af mine overordnede forskningsinteresser drejer sig om videreudvikling af de metoder, vi anvender til at begrebsliggøre og ’måle’ det psykosociale arbejdsmiljø. I den forbindelse er jeg særligt optaget af at arbejde med videreudvikling NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø.

Endelig er jeg engageret i nogle projekter om social kapital – både i forhold til måling af social kapital og i forhold til undersøgelse af metoder til at vedligeholde og udvikle social kapital på arbejdspladsen.

Projekter - Igangværende
2021

Internetværktøj om psykisk arbejdsmiljø

januar 2019 - december. 2021

Mange mindre og mellemstore virksomheder oplever problemer med at gennemføre systematiske indsatser for at vedligeholde og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Formålet med dette proj...

2021

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - august. 2021

I dette projekt udvikler vi værktøjer til at hjælpe virksomheder med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

2020

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

januar 2017 - september. 2020

I dette projekt undersøger vi begrebet indflydelse i arbejdet i en moderne kontekst. Vi ser på, hvordan indflydelse opleves og forhandles i det moderne arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har.

2020

Udvikling af procesværktøj til NFA's Arbejdspladsskema om psykisk arbejdsmiljø

september 2017 - juni. 2020

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø har høj prioritet på mange arbejdspladser, men meget tyder på, atledere oplever vanskeligheder med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Der er således behov at udvi...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien

januar 2015 - december. 2018

Begrebet 'social kapital' har indtaget en fremtrædende position i danske virksomheders tænkning vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. I dette projekt undersøges mulige metoder til at fremme og fasthol...

2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Sociale relationer og mekanismer

januar 2013 - marts. 2018

Projektet havde til formål at undersøge igennem hvilke mekanismer arbejdsrelaterede negative sociale relationer (NSR) udvikler sig prospektivt og fører til sygefravær, jobskifte, arbejdsløshed og tidl...

2017

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse

januar 2016 - december. 2017

Projektet vil udvikle og teste en række indikatorer for forskellige aspekter af kvaliteten af virksomhedernes arbejdsmiljø. De forskellige indikatorer vil omhandle fx virksomhedens arbejdsmiljøindsats...

2015

Social kapital

juli 2012 - december. 2015

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan den sociale kapital udvikler sig over tid i sammenlignelige arbejdsenheder, hvilken betydning forskellige ledelsesmæssige tiltag har for udviklingen af...

Se alle
Publikationer
2019

Uønsket seksuel opmærksomhed fra ledere og kollegaer

Poster

2019

Influence of physical and psychosocial working conditions for the risk of disability pension among healthy female eldercare workers: Prospective cohort [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

The association of vertical and horizontal workplace social capital with employees' job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: a prospective study

Tidsskriftartikel

2019

Does leadership support buffer the effect of workplace bullying on the risk of disability pensioning? An analysis of register-based outcomes using pooled survey data from 24,538 employees [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Effect of a participatory organizational workplace intervention on workplace social capital: Post-hoc results from a cluster randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

2019

Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term sickness absence: Prospective cohort study with register follow-up [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Retrospectively assessed psychosocial working conditions as predictors of prospectively assessed sickness absence and disability pension among older workers

Tidsskriftartikel

2018

The association between team-level social capital and individual-level work engagement: Differences between subtypes of social capital and the impact of intra-team agreement

Tidsskriftartikel

2018

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

Poster

2018

Impact of workplace bullying on missed nursing care and quality of care in the eldercare sector

Tidsskriftartikel

Se alle