Hans Bay

Hans Bay
Statistiker
Cand.stat.
3916 5337
hba@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2019

Prænatal stress og allergi

januar 2016 - december. 2019

Projektet skal bruges til at tilrettelægge et arbejdsmiljø, der kan fastholde kvinder på arbejdsmarkedet og forebygge allergisk sygdom hos deres børn.

2015

Sammenhæng mellem selvrapporterede fysiske arbejdskrav og objektive feltmålinger

januar 2014 - juni. 2015

Projektets overordnede formål er at evaluere præcisionen og pålideligheden af spørgeskemabaseret information om fysiske arbejdskrav i arbejdsmiljøet. De spørgsmål, der evalueres, er ofte anvendt i ove...

2014

Fysiske arbejdskrav og fitness (Hovedprojekt)

januar 2010 - december. 2014

Projektets overordnede formål var at skabe ny viden, der kan bidrage til at besvare det grundlæggende spørgsmål: Hvorfor øger hård fysisk aktivitet i arbejdet risikoen for hjertekarsygdom, når den fys...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Med mor på Job

juni 2015 - december. 2018

Projektet skal bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fasth...

2018

MRSA i arbejdsmiljøet

januar 2015 - januar. 2018

Dette projekt skal bidrage til forebygge spredning af MRSA (CC398) fra hospitalsansatte, der er i kontakt med svin og videre til andre ansatte samt patienter på hospitalet.

2017

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse

januar 2016 - december. 2017

Projektet vil udvikle og teste en række indikatorer for forskellige aspekter af kvaliteten af virksomhedernes arbejdsmiljø. De forskellige indikatorer vil omhandle fx virksomhedens arbejdsmiljøindsats...

2017

Betydning af fysisk arbejdseksponering og psykosocialt arbejdsmiljø (DOSES)

januar 2012 - december. 2017

I dette projekt undersøgte vi, hvordan de fysiske og psykosociale arbejdskrav, der er forbundet med plejearbejde, uafhængigt af hinanden har betydning for udviklingen af lænderyg- og nakkeskuldersmert...

2017

Copenhagen Aging and Midlife Biobank, CAMB III

januar 2015 - marts. 2017

This study investigates the influence of physical and psychosocial work environment throughout working life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older worker...

2016

ForUdSæt-indsatsen

januar 2013 - december. 2016

ForUdSæt-indsatsen er målrettet plejecentre og hjemmeplejen og skal sikrer et fælles vidensfundament i hele organisationen om forebyggelse og kommunikation og skabe rammerne for konstruktiv dialog om ...

2016

Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO)

maj 2011 - december. 2016

Studiets hovedformål var at forstå mekanismerne imellem arbejdsmiljø og psykisk helbred blandt omsorgsarbejdere i ældreplejen.

2016

Forbedring af Arbejdsevne blandt Industriarbejdere (SAMI)

januar 2012 - april. 2016

Projektets overordnede formål var at undersøge om en forbedring af det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø gennem stærk medindflydelse af medarbejderne kan forbedre arbejdsevnen blandt nedslidningstr...

2015

Fysiske arbejdskravs betydning for udvikling af muskel- og skeletbesvær

januar 2012 - december. 2015

Formålet med projektet var at undersøge to overordnede forskningshypoteser om fysiske krav i arbejdet og udviklingen af muskel- og skeletbesvær. Forskningsprojektet blev gennemført i tæt samarbejde me...

2015

Fysiske arbejdskrav og fitness (PhD)

januar 2010 - juni. 2015

Rengøringsassistenter går så meget i løbet af en arbejdsdag, at de til fulde opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet. Alligevel har de en uforklarlig lav fitness og en overhyppigh...

Se alle
Publikationer
2019

Physical workload and bodily fatigue after work: Cross-sectional study among 5000 workers [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Are insomnia type sleep problems associated with a less physically active lifestyle? A cross-sectional study among 7,700 adults from the general working population

Tidsskriftartikel

2019

The influence of multiple occupational exposures on absence from work in pregnancy: A prospective cohort study [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Survival of LA-MRSA in dust from swine farms

Tidsskriftartikel

2018

Is fatigue after work a barrier for leisure-time physical activity? Cross-sectional study among 10,000 adults from the general working population

Tidsskriftartikel

2018

Re: Sainani K. Interpreting "null" results

Kommentar/debat

2018

Combined exposure to lifting and psychosocial strain at work and adverse pregnancy outcomes-A study in the Danish National Birth Cohort

Tidsskriftartikel

2018

Maternal stress at work and in private life during pregnancy and offspring asthma

Konferenceabstrakt til konference

2018

Musculoskeletal pain in multiple body sites and work ability in the general working population: Cross-sectional study among 10,000 wage earners

Tidsskriftartikel

2018

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet: En registerbaseret follow-up undersøgelse

Rapport

Se alle