Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Margit Wagtberg Frederiksen

Margit Wagtberg Frederiksen
Laborant
Laborant
3916 5298
mwf@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2018

Erhvervsmæssig eksponering for MRSA blandt social- og sundhedsassistenter

januar 2016 - december. 2018

Projektet skal vise, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for SOSU’er og identificere arbejdsopgaver, hvor udsættelsen for MRSA er størst.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

MRSA i arbejdsmiljøet

januar 2015 - januar. 2018

2017

Eksponering for mikroorganismer ved indsamling af papaffald - betyder det noget for arbejdsmiljøet, at drikkekartoner og pizzabakker udgør en del af papaffaldet?

september 2016 - december. 2017

Hvilken effekt vil det få for skraldemænds arbejdsmiljø, hvis man fremover giver borgere mulighed for at aflevere drikkekartoner og pizzabakker i genbrugscontainere til pap? Det undersøger dette proje...

2017

Gladiator Tox

november 2013 - maj. 2017

2016

Eksponering for luftbårne noro-virus og bakterier på rensningsanlæg og sammenhæng med gastroenteritis

december 2013 - oktober. 2016

2015

CISBO - Centre for Indoor Air and Health in Dwellings

juli 2009 - december. 2015

The goal of the interdisciplinary research centre CISBO is to provide lacking knowledge on the indoor environment and its impact on humans. There is a need for knowledge building and dissemination in ...

Se alle
Publikationer
2018

Luftbårne Staphyloccus-arter i indeklimaet

Tidsskriftartikel

2017

Fast typing of Serratia marcescens using MALDI-TOF MS

Konferenceabstrakt til konference

2017

Concentrations of Staphylococcus species in indoor air as associated with other bacteria, season, relative humidity, air change rate, and S. aureus-positive occupants

Tidsskriftartikel

2016

Staphylococcus species in sedimented and airborne dust in Danish homes

Konferenceabstrakt til konference

2014

Attempts to reduce exposure to fungi, beta-glucan, bacteria, endotoxin and dust in vegetable greenhouses and a packaging unit

Tidsskriftartikel

2013

Fungi, b-glucan, and bacteria in nasal lavage of greenhouse workers and their relation to occupational exposure

Tidsskriftartikel

2012

Sampling, extraction and measurement of bacteria, endotoxin, fungi and inflammatory potential of settling indoor dust

Tidsskriftartikel

2012

Fungi and bacteria in nasal lavage from greenhouse workers as affected by environmental exposure

Konferenceabstrakt til konference

2012

Sampling, extraction and measurement of bacteria, endotoxin and fungi of settling indoor dust

Konferenceabstrakt til konference

2011

(1 -> 3)-b-D-glucan in different background environments and seasons

Tidsskriftartikel

Se alle