Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Marie Frederiksen

Marie Frederiksen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5271
mef@nfa.dk

Faglige interesser

 

Jeg arbejder på området for ”Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi”.

 

Jeg interesserer mig for eksponering for kemiske stoffer, herunder eksponeringsveje. Særligt semi-flygtige kemikalier (SVOCer) har min interesse.

 

Rygraden i alt mit arbejde er de kemiske analyser på bl.a. GC og LC-MS(-MS) m.m. i mange forskellige medier bl.a. luft, støv, blod og urin.

 

Projekter - Igangværende
2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2019

Human eksponering for PCB i bygninger

september 2016 - december. 2019

I projektet undersøges udsættelsen for PCB i boliger via indånding, hudkontakt og støv i 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand.

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Biocider i sprayprodukter - eksponering og sundhed

juli 2015 - januar. 2018

Projektet skal bidrage til en mere sikker og nuanceret måde at risikovurdere biocidholdige sprayprodukter ved at validere eksisterende modeller med eksperimentelle data.

2017

NanoMILE

januar 2013 - februar. 2017

A major deliverable of the project will be a framework for classification of nanomaterials according to their impacts, whether biological or environmental, by linking nanomaterial-biomolecule interact...

Se alle
Publikationer
2018

Dermal uptake and percutaneous penetration of organophosphate esters in a human skin ex vivo model

Tidsskriftartikel

2018

Kunstig alveole kan forudsige giftighed af imprægneringsprodukter

Tidsskriftartikel

2017

Laboratory investigation of PCB bake-out from tertiary contaminated concrete for remediation of buildings

Tidsskriftartikel

2017

The flame retardant DE-71 (a mixture of polybrominated diphenyl ethers) inhibits human differentiated thyroid cell function in vitro

Tidsskriftartikel

2017

Prediction of acute inhalation toxicity using in vitro lung surfactant inhibition

Tidsskriftartikel

2017

Ikke-regulerede flammehæmmere i indeklimaet - nye eksponerings- og sundhedsrisici?

Tidsskriftartikel

2017

Hudoptag af flammehæmmere

Tidsskriftartikel

2016

Polybrominated diphenyl ethers and alternative flame retardants in house dust in Denmark – levels, patterns and changes over time

Tidsskriftartikel

2016

Polybrominated diphenyl ethers and novel flame retardants: associations between dust and human milk

Konferenceabstrakt til konference

2016

Polychlorinated biphenyls in indoor air: What do we know about the risk?

Konferenceabstrakt til konference

Se alle