Marie Frederiksen

Marie Frederiksen
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5271
mef@nfa.dk

Faglige interesser

 

Jeg arbejder på området for ”Kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi”.

 

Jeg interesserer mig for eksponering for kemiske stoffer, herunder eksponeringsveje. Særligt semi-flygtige kemikalier (SVOCer) har min interesse.

 

Rygraden i alt mit arbejde er de kemiske analyser på bl.a. GC og LC-MS(-MS) m.m. i mange forskellige medier bl.a. luft, støv, blod og urin.

 

Projekter - Igangværende
2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2019

Human eksponering for PCB i bygninger

september 2016 - december. 2019

I projektet undersøges udsættelsen for PCB i boliger via indånding, hudkontakt og støv i 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Biocider i sprayprodukter - eksponering og sundhed

juli 2015 - januar. 2018

Projektet skal bidrage til en mere sikker og nuanceret måde at risikovurdere biocidholdige sprayprodukter ved at validere eksisterende modeller med eksperimentelle data.

Se alle
Publikationer
2019

Health effects of exposure to diesel exhaust in diesel-powered trains

Tidsskriftartikel

2018

Dermal uptake and percutaneous penetration of organophosphate esters in a human skin ex vivo model

Tidsskriftartikel

2018

Kunstig alveole kan forudsige giftighed af imprægneringsprodukter

Tidsskriftartikel

2018

Biocide spray product exposure: measured gas, particle and surface concentrations compared with spray model predictions

Konferenceabstrakt til konference

2018

Biocide spray product exposure: measured gas, particle and surface concentrations compared with spray model predictions

Poster

2018

PCB in blood, air, dust, wristbands, hand and surface wipes after PCB exposure in dwellings

Konferenceabstrakt til konference

2018

Sampling PCB with silicone wristbands as a measure for personal exposure in contaminated buildings

Konferenceabstrakt til konference

2018

Biocides in spray products - exposure and health (Biocder i sprayprodukter - eksponering og sundhed)

Rapport

2017

Laboratory investigation of PCB bake-out from tertiary contaminated concrete for remediation of buildings

Tidsskriftartikel

2017

The flame retardant DE-71 (a mixture of polybrominated diphenyl ethers) inhibits human differentiated thyroid cell function in vitro

Tidsskriftartikel

Se alle