Birgit Aust

Birgit Aust
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5464
bma@nfa.dk

Faglige interesser

Mine hovedforskningsinteresser er udvikling, gennemførelse og evaluering af arbejdspladsinterventioner som har til formål at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø.

Herunder interesserer jeg mig mest for at undersøge hvilke forudsætninger er nødvendig for at de planlagte indsatser bliver gennemført som de var tiltænkt og hvilke betydning det har for gennemførelsen og effekterne hvis der sker andre ændringer i virksomheden mens man er i gang med et bestemt indsats.

Formål med disse undersøgelser er, at bedre forstå hvad der skal til for at arbejdspladsinterventionerne fører til de ønskede udfald og hvad arbejdspladserne er nødt til at være opmærksomme på, hvis de vil opnår forbedringer i deres psykosociale arbejdsmiljø.

Projekter - Igangværende
2021

Tværorganisatorisk Intervention mod Stress

august 2018 - juli. 2021

2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

Vold, trusler og chikane rettet mod underviserne i folkeskolen

september 2017 - august. 2020

Hvordan påvirker vold, trusler og chikane undervisernes mentale helbred og engagement og hvordan kan arbejdspladserne mindske disse negative konsekvenser?

2020

Integreret Voldsforebyggelse, PHD

juni 2017 - marts. 2020

Ph.d.-projektet undersøger hvordan arbejdspladsernes forudsætninger og kontekst har betydning for en vellykket implementeringsproces af interventionen Integreret Voldsforebyggelse. Kvalitativt undersø...

2019

Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen

januar 2017 - december. 2019

Integreret Voldsforebyggelse (IV) er en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen. IV-projektet inddrager både medarbejdere og ledelse i processen med at igangs...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Procesevalueringsmodel - SOSU

januar 2016 - december. 2018

Projektet er et tillægsprojekt til et AMFF-forskningsprojekt om bedre brug af hjælpemidler blandt hospitalsansatte, der har fokus på udvikling, gennemførelse og evaluering af et interventionsprojekt m...

2018

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

august 2015 - august. 2018

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og under...

2018

Psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

maj 2016 - april. 2018

Hvilke ressourcer og indsatser på regionale arbejdspladser kan være med til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø og reducere sygefravær.

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

2016

Håndteringen af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer

juli 2015 - december. 2016

Hvad gør lederne for at identificere og håndtere medarbejdere med psykisk relaterede helbredsproblemer? Og hvilke barrierer og muligheder oplever lederne i forhold til at identificere og håndtere meda...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE)

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2009

Arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK)

august 2006 - juli. 2009

Projektets overordnede formål var at tilpasse arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK) til danske forhold, således at den lokale samarbejds- og sikkerhedsorganisation på en virksomhed kan anvende AMSK som et...

Se alle
Publikationer
2019

Design of a tailored and integrated violence prevention program in psychiatric wards and prisons

Tidsskriftartikel

2018

Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler

Rapport

2018

Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer: A single-blinded cluster randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

2018

Sammendrag fra rapporten: Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler

Andet bidrag

2017

Effort-reward imbalance at work and risk of depressive disorders. A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies

Tidsskriftartikel

2017

Improving the effectiveness of sickness benefit case management through a public-private partnership?

Tidsskriftartikel

2017

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner - Hvad virker? En systematisk gennemgang af forskning i interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø samt en oversigt over viden om implementering af arbejdspladsinterventioner

Rapport

2017

Managerial quality and risk of depressive disorders among Danish eldercare workers

Tidsskriftartikel

2017

Long-term effectiveness of a stress management intervention at work: A 9-year follow-up study based on a randomized wait-list controlled trial in male Managers

Tidsskriftartikel

2017

Does supervisors' managerial quality predict risk of depressive disorders in eldercare workers?

Konferenceabstrakt til konference

Se alle