Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Lars Louis Andersen

Lars Louis Andersen
Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5319
lla@nfa.dk

Faglige interesser

Lars L. Andersen is Professor at the National Research Centre for the Working Environment in Copenhagen, Denmark. His current research on work environment covers 1) epidemiological studies to investigate risk factors for sickness absence and disability pension 2) randomized controlled trials with physical exercise programs and participatory ergonomics to prevent and reduce back or neck pain and to improve work ability and wellbeing, 3) laboratory studies with physiological measurement to study responses to office work as well as heavy and fatiguing work, 4) healthy senior working life

PubMed

Research Gate

LinkedIN

Twitter

Google Scholar citations

Projekter - Igangværende
2021

Dosis-responssammenhæng, løftearbejde MSB

januar 2019 - december. 2021

2021

Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde ef-ter folkepensionsalderen

januar 2019 - december. 2021

2020

Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden det forebyggende arbejdsmiljøarbejde

januar 2018 - december. 2020

Formålet med projektet er at kortlægge de fysiske belastninger under arbejde i dagligvarebutikker på tværs af kæder, og at undersøge hvordan god praksis kan spredes på tværs af kæderne og butikkerne. ...

2020

Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen

september 2017 - september. 2020

Fysiske belastninger udgør til stadighed en udfordring i byggebranchen, og flere medarbejdere og ledere efterspørger konkret og brugbar viden om hvor belastende de forskellige arbejdsopgaver er.

2020

SeniorArbejdsLiv

december 2017 - marts. 2020

NFA igangsætter i 2018 sammen med Aalborg Universitet og Team Arbejdsliv et projekt støttet af TrygFonden om fastholdelse af seniorer, SeniorArbejdsLiv (SAL).

2019

Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler

januar 2016 - december. 2019

Målet med dette projekt er at få bedre viden om, hvorvidt tekniske hjælpemidler under patientforflytninger kan forebygge forflytningsulykker og rygsmerter hos plejepersonale.

2016

Udvikling og afprøvning af Toolbox-træning i byggebranchen.

januar 2012 - marts. 2016

2015

Effekt af fysisk træning på MSB og sociale relationer hos hospitals-SOSU'er

januar 2012 - juli. 2015

2015

Sundhedsfremme i slagteribranchen

august 2012 - juli. 2015

2012

Integreret motion på arbejdspladsen (IRMA)

august 2010 - marts. 2012

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Procesevalueringsmodel - SOSU

januar 2016 - december. 2018

2018

Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

januar 2016 - december. 2018

2018

Evidensbaseret litteraturoversigt

januar 2017 - december. 2018

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader. Region Sjælland, 2017.

2018

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

august 2015 - august. 2018

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og under...

2017

Deltagerinvolverende intervention mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen

november 2014 - december. 2017

Ergonomiske retningslinjer ser ud til at hjælpe rengøringsassistenter til et mindre belastende arbejdsmiljø. Men gælder det også for ansatte i byggebranchen? Det undersøges i dette projekt.

2017

PEROSH Ambient Intelligence

oktober 2014 - december. 2017

2017

Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere

januar 2016 - maj. 2017

Projektet vil sammenstille og udbrede kendskabet til den eksisterende viden om betydningen af arbejdsmiljøet – i samspil med andre faktorer - for fastholdelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet...

2017

CAMB III

januar 2015 - marts. 2017

This study investigates the influence of physical and psychosocial work environment throughout working life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older worker...

2016

Femern bælt - Undersøgelses- og opstartsaktiviteter

januar 2014 - november. 2016

2016

Kronisk MSB og stress

november 2013 - oktober. 2016

Se alle
Publikationer
2019

Cumulative physical workload and mobility limitations in middle-aged men and women: A population-based study with retrospective assessment of workload [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers

Tidsskriftartikel

2019

Upper-body exercises with external resistance are well tolerated and enhance muscle activity in people with hemophilia

Tidsskriftartikel

2019

Feasibility and health efects of a 15-week combined exercise programme for sedentary elderly: A randomised controlled trial

Tidsskriftartikel

2019

Influence of physical and psychosocial working conditions for the risk of disability pension among healthy female eldercare workers: Prospective cohort [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Workplace violence and development of burnout symptoms: A prospective cohort study on 1823 social educators [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Retrospectively assessed psychosocial working conditions as predictors of prospectively assessed sickness absence and disability pension among older workers

Tidsskriftartikel

2018

Shoulder and arm muscle activity during elastic band exercises performed in a hospital bed

Tidsskriftartikel

2018

Factors associated with high physical exertion during manual lifting: Cross-sectional study among 200 blue-collar workers

Tidsskriftartikel

2018

Effect of physical exercise on musculoskeletal pain in multiple body regions among healthcare workers: Secondary analysis of a cluster randomized controlled trial

Tidsskriftartikel

Se alle