Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen
Seniorforsker
cand.scient. san.publ.
3916 5294
ihm@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg arbejder primært med epidemiologiske analyser af sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbred. Jeg har særlig interesse for sammenhængene mellem det psykosociale arbejdsmiljø og individers psykiske velbefindende, trivsel og risiko for at udvikle psykiske helbredsproblemer.

Projekter - Igangværende
2021

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - august. 2021

2020

IPD-Work: Work-related psychosocial factors and health in subgroups.

april 2010 - december. 2020

2020

Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

oktober 2017 - september. 2020

Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?

2020

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

januar 2017 - september. 2020

I dette projekt undersøger vi begrebet indflydelse i arbejdet i en moderne kontekst. Vi ser på, hvordan indflydelse opleves og forhandles i det moderne arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har.

2020

Job eksponerings matrice analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)

september 2015 - august. 2020

2020

Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension (PSA-DISPO)

oktober 2016 - januar. 2020

2019

WHO/ILO review

januar 2017 - december. 2019

This project is about to understand if the work environment plays a role in the development of depression. We examine if long working hours are a risk factor for depression.

2019

Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere

marts 2015 - august. 2019

I dette projekt undersøger vi betydningen af varigheden af at arbejde i et psykosocialt arbejdsmiljø, der måske kan være forbundet med risiko for helbredet og for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. ...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

DK JEM: Psykisk og fysisk arb.miljø jobeksponeringsmatrice

januar 2015 - december. 2018

2018

Pathways from job demands and control

september 2016 - august. 2018

I dette projekt undersøger vi mekanismerne i sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og muskelskelet-besvær/smerter.

2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Seksuel chikane i omsorgsarbejdet

januar 2015 - april. 2018

I dette projekt udvikler vi metoder, der kan hjælpe arbejdspladser til at udvikle effektive strategier til at forebygge/håndtere seksuel chikane udøvet af klienter i omsorgsarbejdet

2016

Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)

juli 2012 - juni. 2016

I dette projekt undersøger vi samspillet mellem faktorer i og udenfor arbejdsmiljøet i udviklingen af sygdom og reduceret arbejdsmarkedstilknytning.

Se alle
Publikationer
2019

WHO/ILO work-related burden of disease and injury

Tidsskriftartikel

2019

Uønsket seksuel opmærksomhed fra ledere og kollegaer

Poster

2019

Exposure to work stress and use of psychotropic medications: A systematic review and meta-analysis [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Long working hours and depressive symptoms: Systematic review and meta-analysis of published studies and unpublished individual participant data

Tidsskriftartikel

2018

Cohort Profile: The Danish Work Life Course Cohort (DAWCO)

Poster

2018

Seksuel opmærksomhed fra borgere. Guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet

Andet bidrag

2018

Long working hours and risk of venous thromboembolism

Tidsskriftartikel

2018

Study protocol for analyses on the prospective association of work-related violence, and decision latitude with risk of depression in The Danish Work Life Course Cohort (DAWCO)

Udgivelser på nettet - Net-publikation

2018

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

Poster

2018

Study protocol: effort-reward imbalance at work and risk of type 2 diabetes - a prospective study linking survey and register data

Udgivelser på nettet - Net-publikation

Se alle