Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Sofie Dencker-Larsen

Sofie  Dencker-Larsen
Forsker
cand.scient.soc., ph.d.
3916 5367
sdl@nfa.dk

Faglige interesser

Forskningstemaer: Epidiomiologi, sociologi, fysiske arbejdskrav, fysisk aktivitet, arbejdsløshed, sygefravær, tværfaglige studier.

Metoder og datatyper: Kvantitative metoder, økonometri, mixed methods, kvalitative metoder, prospektive studier, kvasi-eksperimentelt design, faktoranalyse, surveydata, biodata, accelerometerdata, registerdata.

Projekter - Igangværende
2020

Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær

januar 2017 - juli. 2020

Dette projekt vil medvirke til at opbygge det nødvendige vidensgrundlag for at kunne give vidensbaserede anbefalinger til medarbejdere, virksomheder og arbejdsmiljøprofessionelle om fysiske arbejdskra...

Se alle
Publikationer
2019

Technically measured compositional physical work demands and prospective register-based sickness absence (PODESA): A study protocol

Tidsskriftartikel

2019

Are trajectories of neck-shoulder pain associated with sick leave and work ability in workers? A 1-year prospective study

Tidsskriftartikel

Se alle