Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Anne Mette Madsen

Anne Mette Madsen
Seniorforsker
cand. hort., ph.d.
3916 5242
amm@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2019

Fjerkræ og eksponering for mikroorganismer

maj 2018 - december. 2019

2019

MRSA smitteveje og forebyggelse

august 2016 - januar. 2019

2018

Erhvervsmæssig eksponering for MRSA blandt social- og sundhedsassistenter

januar 2016 - december. 2018

Projektet skal vise, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for SOSU’er og identificere arbejdsopgaver, hvor udsættelsen for MRSA er størst.

2018

Risiko for smitte med MRSA fra borger til personale i den primære sundhedssektor

september 2016 - december. 2018

Sygeplejesker, samt pleje- og rengøringspersonale, som har tæt kontakt med borgere, der er smittet med den multiresistente bakterie Staphylococcus aureus (MRSA), er usikre på, om de selv risikerer at ...

2018

GATE-1, Transport af MRSA fra stald til bolig

april 2015 - december. 2018

Transporteres MRSA fra stald til bolig

2009

Arbejdshygiejne og mikrobiologi - Biobrændsel 2

maj 2005 - juli. 2009

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

MRSA i arbejdsmiljøet

januar 2015 - januar. 2018

2017

Eksponering for mikroorganismer ved indsamling af papaffald - betyder det noget for arbejdsmiljøet, at drikkekartoner og pizzabakker udgør en del af papaffaldet?

september 2016 - december. 2017

Hvilken effekt vil det få for skraldemænds arbejdsmiljø, hvis man fremover giver borgere mulighed for at aflevere drikkekartoner og pizzabakker i genbrugscontainere til pap? Det undersøger dette proje...

2017

Risikovurdering af skimmelsvampe i indeklimaet

januar 2014 - december. 2017

2016

Eksponering for luftbårne noro-virus og bakterier på rensningsanlæg og sammenhæng med gastroenteritis

december 2013 - oktober. 2016

2015

CISBO - Centre for Indoor Air and Health in Dwellings

juli 2009 - december. 2015

The goal of the interdisciplinary research centre CISBO is to provide lacking knowledge on the indoor environment and its impact on humans. There is a need for knowledge building and dissemination in ...

2014

Organisk støv i vækstgartnerier

april 2010 - december. 2014

2010

Human eksponering for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler

januar 2007 - december. 2010

2010

Phd, Human eksponering for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler

januar 2007 - december. 2010

2009

Biobrændsel og arbejdsmiljø -3

maj 2005 - juli. 2009

2009

Skader på arveanlæggene - Biobrændsel 2

maj 2005 - juli. 2009

Se alle
Publikationer
2018

Survival of LA-MRSA in dust from swine farms

Tidsskriftartikel

2018

Airborne MRSA and total Staphylococcus aureus as associated with particles of different sizes on pig farms

Tidsskriftartikel

2018

Luftbårne Staphyloccus-arter i indeklimaet

Tidsskriftartikel

2017

Assessment of airborne bacteria and noroviruses in air emission from a new highly-advanced hospital wastewater treatment plant

Tidsskriftartikel

2017

Airborne fungal species associated with mouldy and non-mouldy buildings – effects of air change rates, humidity, and air velocity

Tidsskriftartikel

2017

Evaluation of air samplers and filter materials for collection and recovery of airborne norovirus

Tidsskriftartikel

2017

Inflammatory potential of low doses of airborne fungi from fungal infested damp and dry gypsum boards

Tidsskriftartikel

2017

Fast typing of Serratia marcescens using MALDI-TOF MS

Konferenceabstrakt til konference

2017

Transmission of MRSA to human volunteers visiting a swine farm

Tidsskriftartikel

2017

Concentrations of Staphylococcus species in indoor air as associated with other bacteria, season, relative humidity, air change rate, and S. aureus-positive occupants

Tidsskriftartikel

Se alle