Anne Helene Garde

Anne Helene Garde
Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5258
ahg@nfa.dk

Faglige interesser

Min forskningsinteresse er at undersøge, hvordan kroppen reagerer på det psykosociale arbejdsmiljø herunder arbejdstid. Vigtige spørgsmål er:

  • Bliver man syg af bestemte måder at tilrettelægge arbejdstiden på? 
  • Hvordan skal man tilrettelægge arbejdstiden for at minimere evt. risici?

 

Det undersøger vi blandt andet i befolkningsundersøgelser ved brug af spørgeskemaer og registerdata, og i feltstudier, hvor vi blandt andet analyserer søvn og fysiologiske reaktioner i blod, spyt og urin. Det kan fx være kortisol, adrenalin, noradrenalin, testosteron og melatonin.

I de seneste par år har jeg især fokuseret på konsekvenserne af forskellige former for arbejdstid, herunder natarbejde, større indflydelse på egen arbejdstid og løse ansættelser.

Projekter - Igangværende
2022

Natarbejde, diabetes og hjertesygdom

januar 2016 - juni. 2022

Formålet med projektet er at skabe ny viden om mulige mekanismer mellem natarbejde og risikoen for diabetes og hjertekarsygdomme, herunder tidligelige biologiske markører.

2022

Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer

august 2018 - maj. 2022

Antallet af løst ansatte, det vil sige ansatte, som ikke har en fast fuldtidsansættelse, forventes at stige i fremtiden. I dette projekt sættes fokus på arbejdere med løse ansættelser, deres arbejdsmi...

2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)

april 2015 - december. 2020

WOW er et nordisk projekt, hvor formålet er at undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsnings...

2020

Fast nat - ulykker og helbred ved fast nat

januar 2018 - december. 2020

Hvad skal man gøre, når nogen medarbejdere ønsker fast natarbejde? Skal man følge anbefalingerne om at minimere fast natarbejde eller anbefalingerne om indflydelse på egen arbejdstid? I dette studie u...

2020

Natarbejde, kost og diabetes

januar 2018 - juli. 2020

I projektet undersøger forskerne hvordan natarbejde påvirker blodsukker.
Hvis du ønsker at deltage, kan du læse mere nederst i projektbeskrivelsen.

2019

WHO/ILO review

januar 2017 - december. 2019

This project is about to understand if the work environment plays a role in the development of depression. We examine if long working hours are a risk factor for depression.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

januar 2014 - december. 2018

Hvordan påvirker arbejdstidens længde vores helbred? Og kommer unge med natarbejde oftere ud for ulykker end ældre med samme arbejdstider? Det er disse spørgsmål, som forskerne undersøger i dette proj...

2018

Skiftearbejde og helbred

juli 2013 - december. 2018

Skiftearbejde er uundgåeligt i mange erhverv. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan skiftearbejde tilrettelægges bedst muligt under hensyntagen til de ansattes helbred.

2018

Memoria

januar 2016 - december. 2018

2018

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

december 2015 - december. 2018

Hvordan tilrettelægges arbejdstiden bedst muligt? Og hvordan er sikkerheden på arbejdet på forskellige tidspunkter af døgnet? Disse spørgsmål vil forskerne bag projektet gerne bidrage til at finde evi...

2018

Sociale relationer og mekanismer

januar 2013 - marts. 2018

Projektet havde til formål at undersøge igennem hvilke mekanismer arbejdsrelaterede negative sociale relationer (NSR) udvikler sig prospektivt og fører til sygefravær, jobskifte, arbejdsløshed og tidl...

2017

Biomonitering af brandmænd og røgdykkere: måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning

januar 2015 - december. 2017

Formålet med projektet var at afklare, om brandslukning ved den nuværende brug af værnemidler fører til, at brandfolk bliver udsat for sundhedsskadelige stoffer ved indånding og hudkontakt, og øger br...

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer (BALANCE)

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2015

MIDT om NATTEN

januar 2012 - december. 2015

Formålet med dette interventionsprojekt er at undersøge helbredskonsekvenser af at arbejde henholdsvis 2, 4 eller 7 nætter i træk. Projektet gennemføres i politiet.

Se alle
Publikationer
2019

Short time between shifts and risk of injury among Danish hospital workers: A register-based cohort study

Tidsskriftartikel

2019

Night work and sick leave during pregnancy: A national register-based within-worker cohort study

Tidsskriftartikel

2019

WHO/ILO work-related burden of disease and injury

Tidsskriftartikel

2019

Light exposure during days with night, outdoor, and indoor work

Tidsskriftartikel

2019

Night work and miscarriage: A Danish nationwide register-based cohort study

Tidsskriftartikel

2019

Working hour characteristics and schedules among nurses in three Nordic countries - a comparative study using payroll data

Tidsskriftartikel

2019

Night work during pregnancy and preterm birth-A large register-based cohort study

Tidsskriftartikel

2019

Does leadership support buffer the effect of workplace bullying on the risk of disability pensioning? An analysis of register-based outcomes using pooled survey data from 24,538 employees [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

A quantitative general population job exposure matrix for occupational daytime light exposure

Tidsskriftartikel

2019

Night work and postpartum depression: a national register-based cohort study [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

Se alle