Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Anne Helene Garde

Anne Helene Garde
Professor MSO
cand.scient., ph.d.
3916 5258
ahg@nfa.dk

Faglige interesser

Min forskningsinteresse er at undersøge, hvordan kroppen reagerer på det psykosociale arbejdsmiljø herunder arbejdstid. Vigtige spørgsmål er:

  • Bliver man syg af bestemte måder at tilrettelægge arbejdstiden på? 
  • Hvordan skal man tilrettelægge arbejdstiden for at minimere evt. risici?

 

Det undersøger vi blandt andet i befolkningsundersøgelser ved brug af spørgeskemaer og registerdata, og i feltstudier, hvor vi blandt andet analyserer søvn og fysiologiske reaktioner i blod, spyt og urin. Det kan fx være kortisol, adrenalin, noradrenalin, testosteron og melatonin.

I de seneste par år har jeg især fokuseret på konsekvenserne af forskellige former for arbejdstid, herunder natarbejde, større indflydelse på egen arbejdstid og løse ansættelser.

Projekter - Igangværende
2022

Løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer

august 2018 - maj. 2022

2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

WOW - Working hours, health, well-being and participation

april 2015 - december. 2020

Projektet skal undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsningsforslag.

2019

Natarbejde, kost og diabetes

januar 2018 - juli. 2019

I projektet undersøger forskerne hvordan natarbejde påvirker blodsukker.
Hvis du ønsker at deltage, kan du læse mere nederst i projektbeskrivelsen.

2018

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

januar 2014 - december. 2018

Hvordan påvirker arbejdstiden, fx om vi har dag- eller natarbejde eller skiftende arbejdstider, vores helbred? Og kommer unge med aften- og nattearbejde oftere ud for arbejdsulykker end ældre med samm...

2018

Skiftearbejde og helbred

juli 2013 - december. 2018

Skiftearbejde er uundgåeligt i mange erhverv. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan skiftearbejde tilrettelægges bedst muligt under hensyntagen til de ansattes helbred.

2018

Memoria

januar 2016 - december. 2018

2018

WHO/ILO review

januar 2017 - december. 2018

This project is about to understand if the work environment plays a role in the development of depression. We examine if long working hours are a risk factor for depression.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

december 2015 - december. 2018

Projektet skal styrke det videnskabelige grundlag for tilrettelæggelse af arbejdstid og sikkerhed. Hensigten er at udarbejde konkrete anbefalinger for, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hen...

2018

Natarbejde, diabetes og hjertesygdom

januar 2016 - marts. 2018

2018

Sociale relationer og mekanismer

januar 2013 - marts. 2018

2017

Biomonitering af brandmænd og røgdykkere: måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning

januar 2015 - december. 2017

2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2015

MIDT om NATTEN

januar 2012 - december. 2015

Se alle
Publikationer
2018

Occupational safety across jobs and shifts in emergency departments in Denmark

Tidsskriftartikel

2018

A cohort study on self-reported role stressors at work and poor sleep - does sense of coherence moderate or mediate the associations?

Tidsskriftartikel

2018

Forskning afdækker brandfolks arbejdsmiljø

Tidsskriftartikel

2018

Night work and hypertensive disorders of pregnancy

Tidsskriftartikel

2018

BIOBRAND: Brandfolks eksponering ved brandslukning og biomarkører for risiko for kræft og hjerte-kar-sygdom

Tidsskriftartikel

2018

Payroll data based description of working hours in the Danish regions

Tidsskriftartikel

2018

Risk of injury after evening and night work - findings from the Danish Working Hour Database

Tidsskriftartikel

2018

Risk of injury after evening and night work. Findings from the Danish Working Hours Database

Poster

2018

Indoor, outdoor, and night work and blood concentrations of vitamin D and parathyroid hormone

Tidsskriftartikel

2018

Long weekly working hours and ischaemic heart disease

Tidsskriftartikel

Se alle