Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Astrid Jørgensen

Astrid Jørgensen
Akademisk medarbejder
cand.scient.soc.
3916 5246
ast@nfa.dk

Faglige interesser

I mit arbejde er jeg optaget af: 

  • Hvordan arbejdspladsen kan forebygge og tage hånd om medarbejdere med nedsat trivsel og psykiske helbredsproblemer?
  • Hvordan kan vi gå fra forskning til praksis og få arbejdsmiljøviden til at virke bedre i praksis?
  • Hvordan kan vi implementere og evaluere forebyggende indsatser på arbejdspladserne?
Projekter - Igangværende
2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2018

Fra forskning til praksis arbejdsulykker

august 2016 - december. 2018

Se alle
Projekter - Afsluttede
2017

Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis

januar 2014 - juni. 2017

Projektet vil bidrage med ny viden om hvad der har betydning for unges læring af sikkerhed i de tre første måneder på deres arbejdsplads inden for detailhandlen, metalbranchen samt inden for social- o...

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

Se alle
Publikationer
2017

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner - Hvad virker? En systematisk gennemgang af forskning i interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø samt en oversigt over viden om implementering af arbejdspladsinterventioner

Rapport

2017

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU Læring)

Rapport

2016

Flerstrenget indsats for at bevare og forbedre folkeskolelæreres psykiske trivsel

Rapport

Se alle