Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Elisabeth Framke

Elisabeth Framke
Forsker
cand.scient.san, ph.d.
3916 5487
elf@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg arbejder med epidemiologiske analyser af sammenhænge mellem psykosociale faktorer i arbejdet og risiko for dårligt helbred samt risiko for tab af tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg arbejder også med effekt- og procesevaluering af psykosociale arbejdsmiljøinterventioner.

Projekter - Igangværende
2020

Stressberedskab

januar 2010 - december. 2020

Stressberedskabet står for bl.a. afholdelse af kurser i arbejdsrelateret stress.

2020

Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

oktober 2017 - september. 2020

Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?

2020

WP3 Psycosocial work environment Nordforsk

september 2015 - august. 2020

Se alle
Projekter - Afsluttede
2017

Forekomsten af mentale sundhedsudfordringer

august 2017 - december. 2017

I projektet blev udført analyser af forekomsten af mentale sundhedsudfordringer og af forebyggende initiativer blandt arbejdstagere i Danmark. Analyserne blev udført for Foreningen Norliv.

2016

Samarb. phd Elisabeth Framke (Pionerprojekt)

januar 2010 - juni. 2016

Kan en psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven og medarbejderinvolvering føre til øget trivsel og reduceret risiko for sygefravær?

Se alle
Publikationer
2018

Study protocol for analyses on the prospective association of work-related violence, and decision latitude with risk of depression in The Danish Work Life Course Cohort (DAWCO)

Udgivelser på nettet - Net-publikation

2018

Physical work demands and psychosocial working conditions as predictors of musculoskeletal pain

Tidsskriftartikel

2018

Job Exposure Matrix Study of Psychosocial Factors and Healthy Ageing in Denmark (JEMPAD)

Poster

2018

DAWCO, A nationwide register-based cohort with repeated occupational exposures and diagnosed depression

Poster

2018

Emotional demands at work as a risk factor for long-term sickness absence among Danish employees

Konferenceabstrakt til konference

2018

Effect of a workplace intervention on workplace social capital: A cluster RCT

Konferenceabstrakt til konference

2018

Associations of job demands and job control with long-term sickness absence and disability pension

Konferenceabstrakt til konference

2017

Can illegitimate job tasks be reduced by a participatory organizational-level workplace intervention?

Tidsskriftartikel

2017

Effect of a workplace intervention on illegitimate job tasks: A cluster randomised controlled trial

Konferenceabstrakt til konference

2017

Analyser om mentale sundhedsudfordringer (MSU) og forebyggende initiativer for erhvervsaktive i Danmark. Arbejdsrapport: Sammenfatning

Rapport

Se alle