Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Anne Thoustrup Saber

Anne Thoustrup Saber
Seniorforsker
cand.scient., ph.d.
3916 5212
ats@nfa.dk

Faglige interesser

Jeg er ansat i forskningsprogrammet 'toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi'.

Jeg interesserer mig for de skadelige effekter af både pristine nanomaterialer og nanomaterialer, når disse er indstøbt i en matrice som f.eks. malinger eller lakker.

Jeg har et særligt fokus på de skadelige effekter i relation til kræft og hjertekarsygdom.

Projekter - Igangværende
2021

HBM4EU – Human biomonitering skal sikre sikker håndtering af kemikalier i EU

januar 2017 - december. 2021

EU-Kommissionen har bevilget midler til at udvikle og igangsætte et fælles program for EU’s medlemslande, som skal overvåge og begrænse risikoen for skader på mennesker og miljø, der skyldes kemikalie...

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

Se alle
Projekter - Afsluttede
2017

Biomonitering af brandmænd og røgdykkere: måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning

januar 2015 - december. 2017

2013

Udvikling af bæredygtige løsninger inden for nanoteknologibaserede produkter

januar 2010 - april. 2013

Dette projekt vil medvirke til at forbedre vores nuværende viden om nanopartiklers virkning og skæbne efter at de bliver en del af naturlige og økonomiske kredsløb.

2010

Nanopartikler i farve- og lakindustrien. Eksponering og toksiske egenskaber

juni 2007 - maj. 2010

Det overordnede formål med projektet er at identificere og karakterisere de kritiske led i eksponerings- og risikovurderingen af nanopartikler i farve- og lakindustrien.

Se alle
Publikationer
2018

Primary genotoxicity in the liver following pulmonary exposure to carbon black nanoparticles in mice

Tidsskriftartikel

2018

Forskning afdækker brandfolks arbejdsmiljø

Tidsskriftartikel

2018

BIOBRAND: Brandfolks eksponering ved brandslukning og biomarkører for risiko for kræft og hjerte-kar-sygdom

Tidsskriftartikel

2018

Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbon exposure, lung function, systemic inflammation, and genotoxicity in peripheral blood mononuclear cells from firefighters before and after a work shift

Tidsskriftartikel

2018

Toxicity of pristine and paint-embedded TiO nanomaterials [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Corrigendum to "MWCNTs of different physicochemical properties cause similar inflammatory responses, but differences in transcriptional and histological markers of fibrosis in mouse lungs" [Toxicol. Appl. Pharmacol., 284 (2015) 16-32]

Kommentar/debat

2018

In vivo-induced size transformation of cerium oxide nanoparticles in both lung and liver does not affect long-term hepatic accumulation following pulmonary exposure

Tidsskriftartikel

2017

Surface modification does not influence the genotoxic and inflammatory effects of TiO2 nanoparticles after pulmonary exposure by instillation in mice

Tidsskriftartikel

2017

Biodistribution of carbon nanotubes in animal models

Tidsskriftartikel

2017

Identification of gene transcription start sites and enhancers responding to pulmonary carbon nanotube exposure in vivo

Tidsskriftartikel

Se alle