Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Karin Sørig Hougaard

Karin Sørig Hougaard
Seniorforsker
cand.scient.
3916 5217
ksh@nfa.dk

Faglige interesser

Forskningsinteresser

Jeg har størstedelen af mit arbejds- og forskningsliv arbejdet med udsættelse for kemikalier i arbejdsmiljøet og helbred. Hoveddelen af min forskning beskæftiger sig med om og hvordan mange forskellige faktorer i arbejdsmijøet påvirker reproduktion (fosterudvikling, frugtbarhed), fx efter udsættelse for:

  • nanopartikler
  • kemikalier (fx hormonforstyrrende stoffer, organiske opløsningsmidler)
  • stress

Påvirker nanopartikler graviditet og fertilitet?

Nyere studier indikerer, at luftens indhold af meget små partikler spiller en vigtig rolle for at luftforurening påvirker fostrets udvikling. Dertil kommer at udsættelse for arbejdsprocesser og produkter, der indeholder partikler i nanostørrelse forventes at stige væsentligt de kommende år. Jeg undersøger derfor, i dyremodeller, om udsættelse for nanopartikler i drægtigheden påvirker afkommet, med hensyn til fx funktion af nervesystem, hanlig fertilitet og immunsystem.

Reproduktionsskader og erhverv

Nogle erhverv har større udsættelse for kemikalier end andre. Vi har derfor oprettet Erhverv- og fødselsregistret, der inkluderer flere 1,8 mio. børn født siden 1980. Registret giver i lighed med Erhvervs- og hospitalsbehandlingsregistret mulighed for at koble (forældres) erhverv med oplysninger om helbredsudfald, herunder effekter på graviditeten og barnets udvikling, også efter fødslen. I registret er landsdækkende data om forældres erhverv kombineret med Medicinsk Fødselsregisters oplysninger om alle fødsler i Danmark (bl.a. fødselsvægt, misdannelser, graviditetslængde, fødselskomplikationer) med samt barnets hospitalskontakter fra Landspatientregistret (LPR). Registret giver os mulighed for at overvåge om forekomsten af reproduktionsskader er større i nogle erhverv end andre. Vi kan også undersøge om arbejdet påvirker frugtbarhed, ved at kombinere oplysning om erhverv med diagnoser for infertilitet i LPR.

Stress i graviditeten

Stress under graviditeten kan påvirke fosterudviklingen, så adfærd og fysiologi ændres senere i livet. Mange kvinder er udsat for stress på arbejdet, men der findes kun meget få undersøgelser heraf i forhold til graviditet. Derfor undersøger vi i Bedre Sundhed i Generationer, om stress på arbejdet påvirker fostrets udvikling under graviditeten og barnets udvikling senere i livet.  

 

Projekter - Igangværende
2021

Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

februar 2018 - januar. 2021

Hvordan kan vi undgå astma som følge af rengøringsarbejde?

2020

Inflammatory stress transfer between mother and fetus

januar 2018 - december. 2020

Projektet vil undersøge, hvordan inflammation breder sig fra den gravide kvinde til fostret

2019

Prænatal stress og allergi

januar 2016 - december. 2019

Projektet skal bruges til at tilrettelægge et arbejdsmiljø, der kan fastholde kvinder på arbejdsmarkedet og forebygge allergisk sygdom hos deres børn.

2019

NanoPack (EU) WP 6

januar 2017 - december. 2019

Projektet skal sikre det er sikkert at bruge en speciel slags nanopartikler i emballage i fødevarer, også for de der arbejder med partiklerne

2019

Dansk Center for Nanosikkerhed

maj 2016 - august. 2019

Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

2018

Med mor på Job

juni 2015 - december. 2018

Projektet skal bidrage med ny viden om samspillet mellem de psykiske og fysiske belastninger i arbejdsmiljøet, for at sikre et sundt og sikkert (arbejds)liv for kvinden og hendes barn, og for at fasth...

Se alle
Projekter - Afsluttede
2016

Lungesurfaktant funktion in vitro - imprægneringsprodukter

juli 2015 - juni. 2016

Projektet har til formål at undersøge brugbarheden af en dyrefri screeningsmetode til undersøgelse af imprægneringssprayprodukters toksicitet. I projektet indgår både in vivo- og in vitro-toksikologis...

2015

OSHA EU - KSH

januar 2010 - december. 2015

2014

Effekter på evnen til at få sunde børn

januar 2009 - december. 2014

2014

MINERVA Arbejdsmiljø og reproduktion

januar 2008 - december. 2014

2010

Arvelige mutationer efter prænatal udsættelse for nanopartikler (Phd Anne Mette Zenner Boisen)

januar 2009 - december. 2010

2010

Stress i fostertilstanden som risikofaktor for psykiske lidelser

oktober 2007 - december. 2010

Se alle
Publikationer
2018

Pulmonary exposure to carbonaceous nanomaterials and sperm quality

Tidsskriftartikel

2018

Impact of di-2-ethylhexyl phthalate metabolites on male reproductive function: A systematic review of human evidence

Tidsskriftartikel

2018

Scanning af ny nanoemballage

Tidsskriftartikel

2018

Night work and hypertensive disorders of pregnancy

Tidsskriftartikel

2018

Kunstig alveole kan forudsige giftighed af imprægneringsprodukter

Tidsskriftartikel

2018

Occupational exposure during handling and loading of halloysite nanotubes – A case study of counting nanofibers

Tidsskriftartikel

2018

Bile salt enhancers for inhalation

Tidsskriftartikel

2018

Physicochemical predictors of multi-walled carbon nanotube-induced pulmonary histopathology and toxicity one year after pulmonary deposition of 11 different multi-walled carbon nanotubes in mice [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Combined exposure to lifting and psychosocial strain at work and adverse pregnancy outcomes-A study in the Danish National Birth Cohort

Tidsskriftartikel

2018

Maternal inhalation of carbon black nanoparticles induces neurodevelopmental changes in mouse offspring

Tidsskriftartikel

Se alle