Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Vilhelm Borg

Vilhelm Borg
Seniorforsker
cand.psych., ph.d.
3916 5358
vbo@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2019

SOK strategier - Bedre og længere arbejdsliv

oktober 2016 - september. 2019

SOK strategier er tilpasningsstrategier vi benytter gennem hele livet for at håndtere reducerede ressourcer. I SOK strategier – bedre og længere arbejdsliv projektet undersøger vi hvilke SOK strategie...

2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2018

Social kapital Københavns Kommune (fort.)

januar 2016 - december. 2018

2018

Systematisk oversigt (Social kapital)

august 2014 - december. 2018

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien

januar 2015 - juni. 2018

Begrebet 'social kapital' har indtaget en fremtrædende position i danske virksomheders tænkning vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. I dette projekt undersøges mulige metoder til at fremme og fasthol...

2017

Social kapital på folkeskoler

januar 2016 - december. 2017

2016

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

januar 2015 - december. 2016

Hvilke effekter har organisatoriske interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø på medarbejderes helbred, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø og hvordan gennemfører man denne type in...

2016

Fastholdelse af arbejdsevne og arbejdstilknytning blandt folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer

april 2013 - august. 2016

Hvordan kan man bedst hjælpe folkeskolelærere med mentale helbredsproblemer til at opretholde eller styrke deres arbejdsevne og fastholde deres arbejde? Det har dette forskningsprojekt forsøgt at find...

2015

Social kapital

juli 2012 - december. 2015

2015

Arbejde og cognitiv aldring

januar 2014 - juni. 2015

2015

Attraktive arbejdspladser for seniorer

januar 2010 - marts. 2015

2010

Positive faktorer i arbejdet

januar 2006 - december. 2010

Se alle
Publikationer
2018

Social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 4. Forbindende social kapital - ressourcer og samarbejde i moderne leder- og medarbejder-relationer

Rapport

2018

The association between team-level social capital and individual-level work engagement

Tidsskriftartikel

2018

Samlende social kapital på arbejdspladsen. Rapport nr. 2. Ressourcer i arbejdsteams

Rapport

2018

A within-country study of leadership perceptions and outcomes across native and immigrant employees: Questioning the universality of transformational leadership

Tidsskriftartikel

2018

Brobyggende social kapital. Social kapital mellem teams. Rapport nr. 3

Rapport

2018

Enhancing the social capital in industrial workplaces

Tidsskriftartikel

2018

Effect of a workplace intervention on workplace social capital: A cluster RCT

Konferenceabstrakt til konference

2017

The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement

Tidsskriftartikel

2017

The impact of retirement on age related cognitive decline - a systematic review

Tidsskriftartikel

2017

Dansk psykosocialt spørgeskema - Et spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

Rapport

Se alle