Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Johnny Dyreborg

Johnny Dyreborg
Seniorforsker
cand.techn.soc., ph.d.
3916 5499
jdy@nfa.dk

Faglige interesser

Hvad virker i ulykkesforebyggelsen

Projekter - Igangværende
2021

Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser

oktober 2017 - december. 2021

Projektet skal bidrage til at reducere risikoen for alvorlige arbejdsulykker på danske arbejdspladser ved at udvikle en metode, der sikrer, at sikkerhed på arbejdspladsen bliver en del af ledelsens da...

2020

Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse

august 2017 - august. 2020

Hvordan kan certificeret arbejdsmiljøledelse bedst muligt anvendes som virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats.

2020

Unge på nye digitale arbejdsmarkeder

februar 2018 - januar. 2020

Unges arbejdsmiljø på de nye digitale arbejdsmarkeder

2020

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder - et kollaborativt udviklingsprojekt

juni 2018 - januar. 2020

2019

Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer - Job og Sind projektet

oktober 2015 - juni. 2019

Nærværende projekt handler om fastholdelse af arbejdstagere med psykiske helbredsproblemer på arbejdsmarkedet.

2019

Udredning om mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø

juni 2018 - februar. 2019

2018

Nye arbejdsformer blandt unge - Konsekvenser for arbejdsmiljøet

januar 2017 - december. 2018

Projektet indhenter viden om nye og atypiske arbejdsformer blandt unge i Norden, og hvad det betyder for deres arbejdsmiljø.

2018

Fra forskning til praksis arbejdsulykker

august 2016 - december. 2018

2018

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

januar 2014 - december. 2018

Hvordan påvirker arbejdstiden, fx om vi har dag- eller natarbejde eller skiftende arbejdstider, vores helbred? Og kommer unge med aften- og nattearbejde oftere ud for arbejdsulykker end ældre med samm...

2014

LIESE

september 2008 - marts. 2014

Se alle
Projekter - Afsluttede
2018

Arbejdstid, sikkerhed og ulykker

december 2015 - december. 2018

Projektet skal styrke det videnskabelige grundlag for tilrettelæggelse af arbejdstid og sikkerhed. Hensigten er at udarbejde konkrete anbefalinger for, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hen...

2018

Deltagerinvolverende intervention for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet

august 2015 - august. 2018

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en deltagerinvolverende intervention (afdelingsledere, medarbejdere, arbejdsmiljøkonsulenter) for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet, og under...

2018

Sikre praktikvirksomheder

januar 2016 - marts. 2018

2017

Udvikling af bæredygtig sikkerhedskultur

april 2013 - september. 2017

2017

Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion (SAFU-Læring) - Sikkerhed, læring og praksis

januar 2014 - juni. 2017

Projektet vil bidrage med ny viden om hvad der har betydning for unges læring af sikkerhed i de tre første måneder på deres arbejdsplads inden for detailhandlen, metalbranchen samt inden for social- o...

2016

SAFU

januar 2011 - december. 2016

2016

Review af Ulykkesforebyggelsen

januar 2014 - december. 2016

2016

Arbejdsulykker i DK og SE

januar 2013 - december. 2016

2016

Udvikling af Toolbox-møder til forbedring af forebyggelses- og sikkerhedskultur i byggebranchen

maj 2014 - marts. 2016

2014

Sikkerhedskultur i off-shore

oktober 2010 - september. 2014

Se alle
Publikationer
2018

Is perception of safety climate a relevant predictor for occupational accidents?

Tidsskriftartikel

2018

Precarious work among young Danish employees - a permanent or transitory condition? [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2018

Risk of injury after evening and night work - findings from the Danish Working Hour Database

Tidsskriftartikel

2018

Risk of injury after evening and night work. Findings from the Danish Working Hours Database

Poster

2018

Short time between shifts and risk of injury among Danish hospital workers

Tidsskriftartikel

2017

Safety climate and accidents at work: Cross-sectional study among 15,000 workers of the general working population

Tidsskriftartikel

2017

Process evaluation of a Toolbox-training program for construction foremen in Denmark

Tidsskriftartikel

2017

Uden sikkerhedsnet. Prekarisering blandt unge på kanten af arbejdslivet

Tidsskriftartikel

2017

Night work, long work weeks, and risk of accidental injuries. A register-based study

Tidsskriftartikel

2017

Without a safety net: Precarization among young Danish employees

Tidsskriftartikel

Se alle