Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Ikke høreskadende støj og mental træthed

Afsluttet - Projektperiode 01. august 2008 til 01. januar 2012
I projektet undersøgtes sammenhængen mellem akustiske forhold (efterklangtid) og folkeskolelæreres trivsel.
Formål
Formålet med projektet var at undersøge udviklingen af mental træthed hos lærere i folkeskolen henover en arbejdsdag og gennem en arbejdsuge. Hypotesen er, at baggrundsstøj, dårlig akustik i undervisningslokalerne og aldersbetinget hørenedsættelse bidrager til øget træthed.

Baggrund
Viden om den relative betydning af hver af de tre faktorer akustik, hørelse og psykosociale forhold set isoleret har stor praktisk betydning for arbejdsmiljøet, idet denne viden skaber en platform for at kunne udvikle en effektiv forebyggelse af mental træthed i kommunikationskrævende erhverv (fx undervisning). Hvis de akustiske forhold viser sig at have stor betydning, kan det efterfølgende være relevant at undersøge effekten af forskellige akustiske løsninger. Hvis de psykosociale forhold derimod viser sig at være den væsentligste årsag til mental træthed, kan kostbare akustiske løsninger være overflødige. Hvis selv en moderat svækkelse af hørelsen viser sig af have væsentlig betydning for udvikling af mental træthed blandt folkeskolelærere, kan det derfor være relevant at overveje praktiske metoder til at tage højde for denne form for reduceret funktionsevne i arbejdet.

I projektet er folkeskolelærere valgt som eksempel på et kommunikationskrævende erhverv. Projektet er imidlertid også relevant for andre undervisere samt for en række andre erhverv, der er kommunikationskrævende, fx arbejde i daginstitutioner, storrumskontorer etc.

Finansiering
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
Akustik Aps

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Tidsskriftartikel (4)
    A study of classroom acoustics and school teachers' noise exposure, voice load and speaking time during teaching, and the effects on vocal and mental fatigue
    Classroom acoustics and hearing ability as determinants for perceived social climate and intentions to stay at work
    Effects of classroom acoustics and self-reported noise exposure on teachers' well-being
    Determinants of noise annoyance in teachers from schools with different classroom reverberation times