Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Nanopartikler i farve- og lakindustrien. Eksponering og toksiske egenskaber

Afsluttet - Projektperiode 01. juni 2007 til 31. maj 2010
Det overordnede formål med projektet er at identificere og karakterisere de kritiske led i eksponerings- og risikovurderingen af nanopartikler i farve- og lakindustrien.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at identificere og karakterisere de kritiske led i eksponerings- og risikovurderingen af nanopartikler i farve- og lakindustrien. Gennem hovedprojektet vil forskerne systematisere viden på tværs af 4 delprojekter og efterfølgende formidle denne viden primært til branchen samt arbejdsmiljøprofessionelle i et tæt samarbejde med farve- og lakindustriens parter. Formidlingsindsatsen vil bl.a. omfatte etablering af et diskussionsforum med de relevante BAR, arbejdsmiljørådgivere og AT med henblik på at formulere principper for det gode arbejdsmiljø ved arbejde med nanoteknologi.

Projektet omfatter 4 delprojekter med hvert deres formål:

• Vurdering af eksponeringsrisiko ved håndtering af nanopartikler og slibning på nanopartikelholdig maling og lak (Delprojekt 1).

• Fysisk/ kemisk karakterisering af nanopartikler, der anvendes i farver og lak, samt slibestøv fra nanopartikelholdig maling og lak (Delprojekt 2).

• Toksiske effekter af udvalgte nanopartikler, der anvendes i farver og lak, samt slibestøv fra disse produkter. Projektet er underinddelt i 5 underprojekter: translokation, kræftfremkaldende effekter, effekter på hjertekarsystemet, fosterskadende effekter, allergi-forstærkende effekter (Delprojekter 3.1-3.5).

• Udvikling af en risikovurdering af nanopartikler, som anvendes eller forventes anvendt i farve- og lakindustrien de kommende år (Delprojekt 4).

Baggrund

Vi har valgt at fokusere projektet på anvendelse af tekniske nanopartikler i farve- og lakindustrien, som allerede i dag anvender store mængder nanopartikler. Samtidig er der en stor potentiel risiko for udsættelse for nanopartikler, hvis de aerosoliseres ved spraymaling, eller hvis de frigives fra matricen fx ved slibning af eller svejsning på malede materialer.

Farve- og lakindustrien er et eksempel på en industri, hvor brugen af tekniske nanopartikler, fx kvanteprikker, kan få en eksplosiv udvikling. Kvanteprikker er halvledende nanokrystaller, der udsender lys af en meget veldefineret bølgelængde, som af øjet opfattes som en bestemt farve. De består af en kerne af metalkomplekser af halvledere, ædelmetaller eller overgangsmetaller. Kernen er ofte dækket af et lag af et andet beskyttende materiale som fx zinksulfid. På overfladen sættes aktive grupper, som giver kvanteprikkerne særlige egenskaber (http://www.evidenttech.com). Endvidere udvikles en række andre nanopartikler med attraktive tekniske egenskaber, fx nanopartikler, der giver meget hårde og slidstærke overflader (lakker), nanopartikler, der kan fjerne lugte og dermed forbedre indeklimaet, og nanopartikler, der fungerer som UV-filter.

Støttet økonomisk af

Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet projektet med 5 mio. kr.

Samarbejde

Forskningsinstitutioner: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (KU) Anatomisk Institut, Aarhus Universitet (AU) Institut for Vand og Miljø, Dansk Hydraulisk Institut (DHI) Institute of Occupational Medicine (IOM), Edinburgh. University of Michigan, USA (UofM) Health Canada, Ontario, Canada

Andre samarbejdspartnere: Dansk Toksikologi Center samt Brancheforeningen Danmarks Farve- og Lakindustri, herunder specifikt Flügger, Boesens Fabrikker, Akzo Nobel Decorative Coatings, Dyrup A/S, Beck & Jørgensen A/S og Teknos A/S.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Thoustrup Saber

Anne Thoustrup Saber

Seniorforsker

3916 5212

ats@nfa.dk

Gå til profil