Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

NANOGENOTOX - Vurdering af sikkerheden ved tekniske nanomaterialer gennem karakterisering af deres potentielle genotoksiske risiko

Afsluttet - Projektperiode 01. marts 2010 til 28. februar 2013
Formålet med dette forskningsprojektet er at identificere eller udvikle pålidelige testmetoder til at karakterisere teknisk fremstillede nanomaterialer og vurdere den potentielle risiko for, at de kan medfører genotoksiske skader (dvs. DNA-skader).
Formål
Formålet med NANOGENOTOX-projektet
•Frembringe veldokumenteret viden som supplement til medlemsstaternes politikker for sundhedsrisiciene ved teknisk fremstillede nanomaterialer.
•Bidrage til at forbedre borgernes sundhedssikkerhed
•Bringe EU i en førerposition inden for dette område såvel som i det aktuelle internationale arbejde (OECD, ISO, etc ...).

Baggrund
Nanoteknologi er en strategisk industriel og økonomisk vigtig sektor, som rummer enorme samfundsmæssige og miljømæssige potentialer. Produktion og anvendelse af nanomaterialer kan dog betyde at mennesker eksponeres for disse nanomaterialer, når de bliver udviklet, produceret og indarbejdet i produkterne, samt under forarbejdning, anvendelse og afskaffelse af produkterne til de frigives i miljøet med risiko for sekundær eksponering via fødekæden. Manglen på videnskabelig viden og bevis for sikkerheden af visse nanoteknologiske produkter gør regulering meget vanskeligt (SCENIHR opinion, januar 2009). Derfor har sikkerhedsaspektet ved nanoteknologiske produkter opnået offentlighedens og regeringers opmærksomhed i mange af verdens lande.

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere øremærkede gennem det andet EF-handlingsprogram inden for sundhed (2008-2013) et forskningsprojekt om "Sikkerhed ved nanomaterialer”.

Projektet koordineres af Agence Française de Sécurité sanitaire de l'Miljø et du travail (AFFSET).

Finansiering
EU Executive Agency for Health and Consumers has granted 6.2 Mio € to the NANOGENOTOX-project. The NRCWE part of the project sum up to 374.855 €.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Keld Alstrup Jensen

Keld Alstrup Jensen

Professor MSO

3916 5302

kaj@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Konferenceabstrakt til konference (1)
    Analysis of the redox- and acid-base reactivity during transformation of manufactured nanomaterials in hydrous mediums