Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Etablering af en nordisk database som værktøj til at estimere forebyggelsespotentialet i interventioner på virksomheds- og samfundsniveau

Igangværende - Projektperiode 01. september 2015 til 31. december 2019
En ny database skal hjælpe de nordiske lande til at holde beskæftigede længere i arbejde og til at få flere borgere i arbejde.
Formål
Formålet med dette projekt er at opbygge en nordisk database med data om arbejdsevne, tilstedeværelse, fysiske og psykiske påvirkninger i arbejdet og forventet arbejdslivslængde. Databasen skal hjælpe myndigheder, virksomheder m.fl. med at vurdere, hvor effektive forskellige initiativer er til at holde beskæftigede på arbejdsmarkedet og få flere borgere i arbejde.

Baggrund
Beskæftigede skal bidrage længere på arbejdsmarkedet, og flere skal ind i arbejdsstyrken. Det er et mål, som er fælles for de nordiske lande.

Arbejdsmiljøet er en vigtig faktor for at nå dette mål. Arbejdsmiljø spiller nemlig en vigtig rolle for at beskæftigede kommer i arbejde igen efter langtidssygefravær, og arbejdsmiljøet kan også påvirke tidspunktet for, hvornår man går på pension.

Inden man igangsætter interventioner rettet mod at forebygge tab af arbejdsevnen og fremme af tilbagevenden til arbejde, er det vigtigt at kunne vurdere interventionens potentiale. Derfor har NordForsk bevilget penge til at etablere en database med data om, hvilken betydning udbredte kroniske sygdomme som fx muskel-og skeletsygdomme og mentale lidelser har for, om personer med disse sygdomme indgår i arbejdsstyrken i de nordiske lande.

Det vil give beslutningstagerne mulighed for at tildele ressourcer til foranstaltninger med den største potentielle gevinst i forhold til at målet om at holde beskæftigede længere på arbejdsmarkedet og få flere til at bidrage.

Mål
Målet med den nordiske database er, at gøre det muligt at estimere, hvilken virkning fremtidige sundhedsproblemer vil have på andelen af beskæftigede, deres arbejdsevne og tab af produktivitet i arbejdet (reduceret produktivitet på grund af at man er på arbejde men syg).

Støttet økonomisk af
NordForsk

Samarbejdspartnere
- Professor Eira Viikari-Juntura, FIOH, Finland
- Afdelingsleder Ingrid Sivesind Mehlum, NAOH, Norge

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jacob Pedersen

Jacob Pedersen

Statistiker

3916 5369

jpe@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Rapport (2)
    Worklife expectancy in Denmark - A study of work environment and labor retention
    Den forventede arbejdslivslængde i Danmark. Et studie af arbejdsmiljøet og fastholdelse på arbejdsmarkedet