Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Effekter af certificeret arbejdsmiljøledelse

Igangværende - Projektperiode 01. august 2017 til 31. august 2020
Hvordan kan certificeret arbejdsmiljøledelse bedst muligt anvendes som virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats.
Projektets hovedformål er at opnå ny viden om effekter af CAML som kan danne grundlag for bedst muligt at anvende dette virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats.

Flere og flere danske virksomheder får certificeret deres arbejdsmiljøledelsessystemer ud fra den international standard OHSAS18001. En stor del af disse virksomheder har siden 2005 ydermere fået en kronesmileyog derved blevet fritaget for tilsyn. Denne standard erstattes i fremtiden af en ny ISO45001-standard, som forventes at føre til en yderligere udbredelse af disse systemer på både nationalt og internationalt plan. Selvom certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer (CAML) er et udbredt virkemiddel blandt både private og offentlige virksomheder i Danmark, er vores viden om deres effekter meget begrænset. Fra tidligere primært kvalitative casestudier har vi viden om motivation, implementering og om de interne organisationsprocesser, som certificering kan igangsætte på virksomhederne. Der er ikke i Danmark gennemførtforskning som har undersøgt effekten af CAML på arbejdsmiljøarbejdet og på forekomsten af ulykker ogerhvervssygdomme.Projektets hovedformål er at opnå ny viden om effekter af CAML som kan danne grundlag for bedst muligtat anvende dette virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats.Projektet undersøger følgende tre forskningsspørgsmål:1) Har certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer en effekt på danske virksomheders arbejdsmiljøarbejde?2) Har certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer en effekt på forekomsten af arbejdsulykker og anmeldteerhvervssygdomme i virksomhederne?3) Hvad har betydning for om certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer får en positiv effekt på arbejdsmiljøarbejdet,arbejdsulykkerne og de anmeldte erhvervssygdomme?

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johnny Dyreborg

Johnny Dyreborg

Seniorforsker

3916 5499

jdy@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Louise Kirkegaard

Marie Louise Kirkegaard

Akademisk medarbejder

3916 5306

mki@nfa.dk

Gå til profil