Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Integreret voldsforebyggelse. Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2017 til 31. december 2019
Integreret Voldsforebyggelse (IV) er en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og kriminalforsorgen. IV-projektet inddrager både medarbejdere og ledelse i processen med at igangsætte aktiviteter til forbedring af voldsforebyggelse på arbejdspladsen.
Formål
• At udvikle og afprøve metoden ’Integreret Voldsforebyggelse’ på arbejdspladser i psykiatrien og i kriminalforsorgen.
• At udvikle redskaber til kortlægning af forebyggelsespraksis i forhold til vold og trusler.
• At vurdere effekten af ’Integreret Voldsforebyggelse’ på virksomhedernes forebyggelsesklima og på hyppigheden af vold og trusler.
• At undersøge om implementering af interventionen har betydning for interventionens effekter.
• At undersøge hvordan forudsætninger og kontekst har betydning for en vellykket implementeringsproces.
• At omsætte projektets instrumenter og resultater til praksisrettede redskaber, der kan anvendes til systematisk forebyggelse på arbejdspladser med høj risiko for vold og trusler.

Baggrund
Vold og trusler på arbejdet forårsages af et komplekst samspil mellem individuelle, arbejdsmæssige og organisatoriske faktorer. Den nuværende viden indenfor voldsforebyggelse peger på, at interventioner burde kombinere flere niveauer af forebyggelse. Integreret Voldsforebyggelse (IV) er en ny tilgang, som endnu ikke er afprøvet empirisk. Den omfatter en kombination af en medarbejderrettet og en ledelsesrettet tilgang til voldsforebyggelse. De to tilgange skal tilsammen påvirke arbejdspladsens forebyggelseskultur, så arbejdspladsen bliver bedre til at undgå vold og trusler mod de ansatte.

Mål
Målet med projektet er at afprøve en ny tilgang til arbejdspladsernes voldsforebyggelse. Derudover vil projektet munde ud i praksisrettede redskaber til at arbejde med voldsforebyggelse inden for kriminalforsorgen og psykiatrien.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Gå til profil