Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Working hours, health, wellbeing and participation (WOW)

Igangværende - Projektperiode 01. april 2015 til 31. december 2020
Projektet skal undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsningsforslag.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge sammenhænge mellem arbejdstid, helbred, trivsel og arbejdsmarkedsdeltagelse i de nordiske lande og udvikle evidensbaserede modeller og løsningsforslag.

Mål
De danske forskere bidrager med følgende:
-En beskrivelse af arbejdstiden i de nordiske lande baseret på allerede indsamlede overvågningsdata, fx NAK.-Analyser af arbejdstid og hjertekarsygdom ved brug af registre, fx Dansk ArbejdstidsDatabase [www.arbejdsmiljoforskning.dk/DAD]

-Interventionsstudie om betydningen af indflydelse på egen arbejdstid for søvn målt med aktigrafi og markører for hjertekarsygdom.

-Koordinering af formidling om forskningsresultaterne.


Find videnskabelige artikler, nyheder m.m. på projektsiden hos det finske arbejdsmiljøinstitut: http://www.ttl.fi/en/research/research_projects/wow/Pages/default.aspx

Financiering

Projektet er støttet økonomisk af NordForsk.

Samarbejdspartnere
NORDFORSK ansøgning er udarbejdet sammen med forskere i Finland (Bevillingsmodtager), Norge, Sverige og Danmark med deltagelse af følgende forskningsinstitutioner:
- The Finnish Institute of Occupational Health.
- University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities.
- University of Stockholm, Stress Research Centre (SRC).
- Karolinska Institute, Department of Neuroscience. 
- National Institute of Occupational Health, Oslo.
- University of Bergen, Department of Public Health. 
- National Research Centre on Working Environment
- University of Copenhagen.
- Aarhus University Hospital.
- Danish Cancer Society.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ann Dyreborg Larsen

Ann Dyreborg Larsen

Forsker

3916 5477

adl@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Aarrebo Jensen

Marie Aarrebo Jensen

Forsker

3916 5334

maa@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
 • Tidsskriftartikel (7)
  The longitudinal association between multiple job holding and long-term sickness absence among Danish employees: An explorative study using register-based data
  The association between shift work and treatment-seeking migraine in Denmark
  Long working hours and stroke among employees in the general workforce of Denmark
  Payroll data based description of working hours in the Danish regions
  Working hour characteristics and schedules among nurses in three Nordic countries - a comparative study using payroll data
  A quantitative general population job exposure matrix for occupational daytime light exposure [Epub ahead pf print]
  Night work and postpartum depression: a national register-based cohort study [Epub ahead of print]
 • Konferenceabstrakt til konference (1)
  Hvad skal man være opmærksom på ved tilrettelæggelse af natarbejde?
 • Andet bidrag (1)
  Flere helbredsrisici for gravide med mere end 1 nattevagt om ugen