Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2014 til 31. december 2018
Hvordan påvirker arbejdstidens længde vores helbred? Og kommer unge med natarbejde oftere ud for ulykker end ældre med samme arbejdstider? Det er disse spørgsmål, som forskerne undersøger i dette projekt.
Formål
Formålet med projektet `Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom´ er at skabe ny viden om sammenhænge mellem arbejdstid og risiko for arbejdsulykker og traumer og iskæmisk hjertesygdom, dvs. hjertesygdom, der er karakteriseret ved reduceret ilttilførsel til hjertemuskelen pga. forsnævrede eller blokerede kranspulsårer. Det er ligeledes et mål at undersøge hvordan sammenhængene påvirkes af alder, køn og uddannelsesniveau.

Baggrund
Arbejdstid kan overordnet beskrives i forhold til placering på døgnet, ugen og året samt varigheden heraf. I dette projekt fokuseres især på lange ugentlige arbejdstider og arbejdstider placeret som natarbejde og skiftende arbejdstider.

Mål
Projektet udnytter muligheden for at anvende data fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) og vil dermed fremadrettet have stor videnskabelig såvel som praktisk betydning ved at give erfaring med at gennemføre forskning i AKU. I dette projekt har vi valgt at fokusere på arbejdstid, arbejdsulykker, brugen af blodtrykssænkende medicin, slagtilfælde, iskæmisk hjertesygdom og for tidlig død.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere
-Københavns Universitet: Professor Åse Marie Hansen
-Bispebjerg Universitetshospital: Professor Jens Peter Bonde
-Aarhus Universitetshospital: Professor Henrik Kolstad
-Kræftens Bekæmpelse: Seniorforsker Johnni Hansen

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ann Dyreborg Larsen

Ann Dyreborg Larsen

Forsker

3916 5477

adl@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Tidsskriftartikel (4)
    Long working hours and stroke among employees in the general workforce of Denmark
    Working hours and all-cause mortality in relation to the EU Working Time Directive: A Danish cohort study
    Long weekly working hours and ischaemic heart disease: A follow-up study among 145 861 randomly selected workers in Denmark
    Night-time work and all-cause mortality in the general working population of Denmark