Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

MIDT om NATTEN

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2012 til 31. december 2015
Formålet med dette interventionsprojekt er at undersøge helbredskonsekvenser af at arbejde henholdsvis 2, 4 eller 7 nætter i træk. Projektet gennemføres i politiet.

Baggrund
Natarbejde er et vilkår inden for mange erhverv,men er samtidig mistænkt for at øge risikoen for gener og mere alvorligehelbredsproblemer. Der findes en række anbefalinger med hensyn til optimalorganisering af arbejdstiden, fx at man bør minimere antallet af nætter i trækfor at minimere forskydningen af de biologiske rytmer og søvntab. Selvom disseanbefalinger har været brugt i mange år, er der kun begrænset videnskabeligevidens for, at risikoen for sygdom formindskes, hvis man følger anbefalingerne.

Projekt ”MIDT om NATTEN” var designetsom et crossover interventionsstudie, hvor hver deltager gennemførte hverintervention én gang. 73 danske politimænd gennemgik tre forskelligeinterventioner: 2+2 bestående af to nattevagter i træk efterfulgt af to dagetil restitution, 4+4 bestående af fire nattevagter i træk efterfulgt af firedage til restitution og 7+7 bestående af syv nattevagter i træk efterfulgt afsyv dage til restitution.

Mål
Projektets mål var at skabe væsentlig,ny viden om, hvordan korte perioder med nattevagter påvirker kroppensammenlignet med længere perioder med nattevagter ”i den virkelige verden”. Denne viden kan bruges afarbejdsmiljøprofessionelle, arbejdsgivere og medarbejdere til at lave en optimal organisering afnatarbejde, samt i myndighedernes risikovurdering af forskellige former for arbejdstidstilrettelæggelse.

Støttet økonomisk af
Projektet var støttet afArbejdsmiljøforskningsfonden. 

Samarbejdspartner
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Helene Garde

Anne Helene Garde

Professor MSO

3916 5258

ahg@nfa.dk

Gå til profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Marie Aarrebo Jensen

Marie Aarrebo Jensen

Forsker

3916 5334

maa@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Konferenceabstrakt til konference (3)
    Does napping affect quality of primary sleep among police officers working at night?
    Napping & Night Work: an observational study of the effect of napping on primary sleep and total sleep length when working at night
    Napping & Night Work: an observational study of the effect of napping on primary sleep and total sleep length when working at night