Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Stress i fostertilstanden som risikofaktor for psykiske lidelser

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2007 til 31. december 2010
Formålet med dette projekt er at undersøge, om stress under fosterets udvikling udgør en risikofaktor for udvikling af stressrelateret psykisk sygdom.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge, om stress under fosterudviklingen (prænatal stress) udgør en risikofaktor for udvikling af stressrelateret psykisk sygdom.

Baggrund
En gruppe forskere på NFA har de seneste år arbejdet på at undersøge effekten af stress under fosterudviklingen. Gruppens tidligere undersøgelser tyder på, at stress under fosterudviklingen har betydning for, om stress fører til depression og angstlidelser senere i livet. I rotter observerede gruppen bl.a., at hvis moderen var stresset i graviditeten, så var afkommet mere følsomt for stress senere i livet - afkommet blev simpelthen mere forskrækkede over høj støj (øget startle-refleks). I mennesker er en øget startlerefleks markør for flere alvorlige psykiske sygdomme. Resultaterne indikerer derfor, at stress forstyrrer fosterudviklingen, måske med øget risiko for psykiske lidelser.

De fleste børn lever i dag med en stresset hverdag. De skal håndtere krav fra både skole, venner og fritidsaktiviteter, og mange stresses yderligere af eksempelvis skilsmisse i hjemmet. Hvis nogle af disse børn ydermere har været udsat for stress som fostre, kan de være mere sårbare overfor stressende påvirkninger end børn, hvis mødre ikke var stressede under graviditeten. Mere viden vil øge muligheden for at iværksætte forebyggende tiltag i fx arbejdsmiljøet til gavn for kvinderne selv og deres børn.

Mål
Viden om stresspåvirkning af fostret og udvikling af psykisk sygdom vil
- øge muligheden for forebyggende tiltag overfor gravide kvinder i fx arbejdsmiljøet, hvor krav og stress er stadigt stigende
- hjælpe til at identificere børn, der er i risiko for at udvikle psykiske sygdomme senere i livet, så forebyggende behandling kan iværksættes tidligt.

Finansiering
Ph.d.-stipendium fra Aarhus Universitet Følgende instanser har desuden bidrager økonomisk til ph.d.-projektet:
Lundbeck Fonden, Dagmar Marshal Fonden, Eli Lilly Fonden, NFA samt Psykiatrisk Hospital, Aarhus.

Samarbejde
Professor, Overlæge, dr.med. Raben Rosenberg og 1.reservelæge ph.d. Gregers Wegener Center for Psykiatrisk Grundforskning, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Tidsskriftartikel (3)
    Influence of diurnal phase on startle response in adult rats exposed to dexamethasone in utero
    Reduced mobility but unaffected startle response in female rats exposed to prenatal dexamethasone: Different sides to a phenotype
    Prenatal and adult stress interplay - behavioral implications
  • Ph.d.-afhandling (1)
    Stress during fetal life and acoustic startle response changes in adult rat offspring