Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Integreret Voldsforebyggelse, PHD

Igangværende - Projektperiode 01. juni 2017 til 15. marts 2020
Ph.d.-projektet undersøger hvordan arbejdspladsernes forudsætninger og kontekst har betydning for en vellykket implementeringsproces af interventionen Integreret Voldsforebyggelse. Kvalitativt undersøges det, hvilke forhold der skal være til stede på arbejdspladserne, for at kunne lave effektiv voldsforebyggelse i hverdagen.
Formål
At afdække, hvilke forhold der er gunstige på arbejdspladser, når man skal gennemføre den medarbejder- og ledelsesrettede indsats til forebyggelse af vold og trusler (Integreret Voldsforebyggelse) på hhv. psykiatriske arbejdspladser og i fængsler.

Baggrund
Blandt medarbejdere i psykiatrien og kriminalforsorgen er der særlig høj forekomst af vold og trusler. Forskningsmæssigt ved vi, at vold og trusler på arbejdet kan have negative helbredsmæssige konsekvenser for medarbejderne, men vi ved ikke særlig meget om, hvad der skal til for at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for det i deres arbejde.

Mål
Målet med dette ph.d.-projekt er at kunne bibringe viden, der kan kvalificere det praktiske arbejde med at forebygge vold og trusler i psykiatrien og i kriminalforsorgen.

Samarbejdspartnere
- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
- Københavns Universitet
- Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning


Projektleder og kontaktperson hos NFA

Sofie Østergaard Jaspers

Sofie Østergaard Jaspers

Ph.d.-studerende

3916 5371

soj@nfa.dk

Gå til profil