Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2011 til 28. februar 2015
I projektet blev gennemført en akustisk intervention på to skoler. Formålet var at undersøge om bedre akustik (lavere efterklangtid) i klasselokalet førte til bedre trivsel blandt lærerne. I et supplerende delprojekt blev effekten på elevernes trivsel undersøgt.
Formål
Det overordnede formål med dette forskningsprojekt var at skabe viden om, i hvor høj grad det er muligt at forbedre trivslen for lærere i folkeskolen gennem forbedringer i lydmiljøet. For at opnå dette gennemføres en kontrolleret akustisk intervention på to folkeskoler.

Baggrund
Klasseværelsers dårlige lydmiljø kan påvirke lærere og elevers trivsel og indlæring negativt. Det viser resultaterne fra en række videnskabelige undersøgelser. Der mangler undersøgelser i skoleverdenen, som dokumenterer karakter og størrelse af mulige positive effekter af en akustisk intervention. Det overordnede formål med projektet var derfor at undersøge, i hvor høj grad et bedre lydmiljø kan forbedre lærerenes trivsel. I projektet blev derfor gennemført en kontrolleret akustisk intervention på to folkeskoler. Hypoteserne var, at en bedre akustik vil føre til, at baggrundsstøjen mens lærerne underviser i klasserne falder, at lydmiljøet bliver bedre dvs. at lærerne oplever at være mindre udsat for støj i arbejdet op oplever mindre forstyrrelse og uro i klassen, og endelig at lærerne oplever bedre trivsel. I et delprojekt blev undersøgt effekten af interventionen på elevernes trivsel.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningfonden

Samarbejdspartnere
Projektet blev udført i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), Danmarks Tekniske Universitet, Akustik Aps, og AB Akustik

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jesper Kristiansen

Jesper Kristiansen

Seniorforsker

3916 5259

jkr@nfa.dk

Gå til profil