Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Eksponering for mikroorganismer ved indsamling af papaffald - betyder det noget for arbejdsmiljøet, at drikkekartoner og pizzabakker udgør en del af papaffaldet?

Afsluttet - Projektperiode 01. september 2016 til 31. december 2017
Hvilken effekt vil det få for skraldemænds arbejdsmiljø, hvis man fremover giver borgere mulighed for at aflevere drikkekartoner og pizzabakker i genbrugscontainere til pap? Det undersøger dette projekt.
Formål
Formålet med dette projekt er at undersøge, i hvor høj grad skraldemænd bliver udsat for mikroorganismer i arbejdsmiljøet, når de indsamler papaffald inklusiv drikkekartoner (mælk, juice mm.) og pizzabakker (tømt for madrester) fra containere til papaffald.

Baggrund
Mange har et job, hvor de dagligt håndterer affald. Det gælder især skraldemænd og ansatte på forbrændings- og genbrugsanlæg. Denne form for arbejde ser ud til at øge risikoen for, at man udvikler Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS – et akut, ikke-allergisk, kortvarig syndrom, som giver influenzalignende symptomer), diarré og luftvejssymptomer.

Det fremgår af undersøgelser, der har vist, at indholdet af mikroorganismer som svampe og bakterier er højere end normalt, når skraldemænd indsamler affald. Fx viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at skraldemænd bliver udsat for mange forskellige arter af bakterier og svampe, når de indsamler husholdningsaffald. Nogle af disse arter kan medvirke til at man får diarré eller astma.

Hvor stor en koncentration af mikroorganismer, skraldemændene er udsat for, afhænger bl.a. af typen af affald, de håndterer. Resultaterne fra en nyere undersøgelse tyder på, at udsættelsen for svampe og bakterier er lavere, når skraldemænd håndterer pap eller papir sammenlignet med husholdningsaffald.

Flere danske kommuner ønsker at udvide ordningen med indsamling af pap ved at give deres borgere mulighed for også at putte drikkekartoner og pizzabakker renset for madaffald i containerne til papaffald. Man ved imidlertid ikke, hvilken betydning det vil få for den koncentration og sammensætning af mikroorganismer, som skraldemændene vil blive udsat for under indsamlingen af pap.

Mål
At afklare, hvilken betydning det vil have for skraldemænds arbejdsmiljø, hvis indsamlingen af pap til genbrug fremover også vil omfatte drikkekartoner og pizzabakker.

Derudover evt. komme med anvisninger til at begrænse påvirkningen fra mikroorganismer i skraldemændenes arbejdsmiljø.

Støttet økonomisk af
Københavns Kommune og Vestforbrænding

Projektperiode
September 2016 til december 2017

Projektleder
Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA

Kontakperson på NFA
Seniorforsker Anne Mette Madsen, NFA

Samarbejdspartnere
Københavns Kommune og Vestforbrænding

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Gå til profil