Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

En undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i luftfarten

Afsluttet - Projektperiode 01. april 2017 til 01. september 2018
Formålet med dette projekt er at få en indikation at, om der er behov for målrettede arbejdsmiljøindsatser inden for dansk luftfart.
Formål
Undersøgelsen har til formål at afdække, hvordan det står til med arbejdsmiljøet blandt flyvende besætningsmedlemmer inden for dansk luftfart. Derudover vil projektet belyse, hvordan arbejdsmiljøet blandt flyvende besætningsmedlemmer er i forhold til andre udvalgte brancher.

Baggrund
Undersøgelsen er iværksat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), som ønsker en indikator for, om der er behov for yderligere indsatser, som er målrettet arbejdsmiljøområdet. NFA er ansvarlig for administration af spørgeskemaundersøgelsen og det efterfølgende analyse- og formidlingsarbejde.

Mål
Erfaringer fra undersøgelsen vil danne grundlag for Arbejdsmiljørådets og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens fremadrettede indsats på arbejdsmiljøområdet inden for dansk luftfart.

Støtte økonomisk af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Samarbejdspartner
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Nina Føns Johnsen

Nina Føns Johnsen

Analytiker

3916 5462

nfj@nfa.dk

Gå til profil