SeniorArbejdsLiv

Igangværende - Projektperiode 01. december 2017 til 31. marts 2020
NFA igangsætte i 2018 sammen med Aalborg Universitet og Team Arbejdsliv et projekt støttet af TrygFonden om fastholdelse af seniorer, SeniorArbejdsLiv (SAL).
NFA igangsætte i 2018 sammen med Aalborg Universitet og Team Arbejdsliv et projekt støttet af TrygFonden om fastholdelse af seniorer, SeniorArbejdsLiv (SAL).

Projektet vil kaste lys over såkaldte ’Push’ og ’Stay’ mekanismer, der hidtil har været underbelyst i forskningen og politikdannelsen. Push er de faktorer der gør, at den enkelte føler sig tvunget til at forlade arbejdsmarkedet før den ordinære pensionsalder, dvs. tilbagetrækningen er ufrivillig, mens Stay angiver, at der faktorer der gør at den enkelte frivilligt vælger at forblive erhvervsaktiv, dvs. den fortsatte arbejdsmarkedsdeltagelse er et positivt tilvalg.

Undersøgelsen kortlægger Push og Stay faktorer på forskellige niveauer, mikro (individ), meso (arbejdsplads og brancheorganisation) og makro-niveau (politikker). I projektet er der også en intensiv kommunikationsindsats, der skal bidrage til at der i centrale policy miljøer igangsættes en debat om Push og Stay faktorerne, samt hvorledes disse faktorer påvirker mulighederne for at fastholde seniorerne i arbejde.Indsatsen skal i den forbindelse understøtte, at der diskuteres løsninger på identificerede udfordringer – både på individniveau, virksomhedsniveau og samfundsniveau. Kommunikationsindsatsen skal også bidrage til øget offentlig viden og diskussion om push- og stay-faktorer samt om fastholdelse af seniorer og om en værdig overgang til seniorlivet.

Projektet er registreret som kohorte-undersøgelse i ClinicalTrials: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03634410Projektet er støttet af TrygFonden med en bevilling på 8 mio kr

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
  • Tidsskriftartikel (3)
    Study protocol for SeniorWorkingLife - push and stay mechanisms for labour market participation among older workers
    Barriers and opportunities for prolonging working life across different occupational Groups: The SeniorWorkingLife study
    Strong labour market inequality of opportunities at the workplace for supporting a long and healthy work-life. The SeniorWorkingLife Study