Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Hvordan kommer inflammation fra mor til foster?

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2018 til 31. december 2020
Projektet vil undersøge, hvordan inflammation breder sig fra den gravide kvinde til fostret
Baggrund
Miljøet i livmoderen er vigtigt for afkommets sundhed senere i livet. Det skyldes, at forstyrrede fysiologiske tilstande hos moderen - fx på grund af udsættelse for kemiske stoffer og partikler, luftforurening, psykologisk stress og infektion - kan overføres til og påvirke fosteret. Dette gælder især for tilstande, der er karakteriseret ved inflammation og/eller oksidativt stress. Overførsel af moderens tilstand kan ske, uden at fx kemiske eksponeringer passerer fra moderen til fostret.

Det mest centrale organ i en sådan stressoverførsel er sandsynligvis moderkagen, som forbinder mor og afkom under graviditet hos pattedyr. Moderkagen blev tidligere anset for at være et passivt organ. I dag ved vi, at det er et meget aktivt organ, der udover at mediere udveksling af næringsstoffer med moderen, fx også producerer og udskiller mange hormoner og ydermere er immunologisk aktiv.

Kompromitteret funktion af moderkagen kan have både kort- og langsigtede konsekvenser for fostrets udvikling og afkommets funktion og helbred senere i livet. Komplikationer relateret til moderkagen forekommer i 20-30 procent af alle graviditeter - og moderens fysiologi er meget vigtig for, om sådanne komplikationer opstår - men hvordan det finder sted er ikke godt beskrevet.

Formål
Dette projekt vil karakterisere, hvordan akut inflammatorisk stress induceret hos gravide overføres fra mor til foster, samt identificere de molekylære signaler, der ligger til grund for denne proces. Det vil ske gennem en tidsserieanalyse hos gravide mus, baseret ændringer i genekspression og proteinniveauer, koblet sammen af avancerede bioinformatiske analyser.

Støttet økonomisk af
Danmarks Frie Forskningsfond (#7014-00120B)

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Karin Sørig Hougaard

Karin Sørig Hougaard

Seniorforsker

3916 5217

ksh@nfa.dk

Gå til profil