Artboard 2 copy 35Artboard 64 copy 13Artboard 2 copy 19Artboard 2 copy 31Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 10Artboard 64 copy 11Artboard 64 copy 15Artboard 64 copy 12Artboard 64 copy 13Artboard 64 copy 14Artboard 2 copy 34Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 16MinusArtboard 2 copy 44Artboard 2 copy 38Artboard 2 copy 36PlusArtboard 64 copy 17Artboard 2 copy 43Artboard 2 copy 45Artboard 2 copy 46Artboard 64 copy 16Artboard 64 copy 18Artboard 64 copy 19Artboard 64 copy 17

Dansk Center for Nanosikkerhed

Igangværende - Projektperiode 01. maj 2016 til 31. august 2019
Dansk Center for Nanosikkerhed forsker i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.
Formål
Hovedformålet med Dansk Center for Nanosikkerhed er at bidrage med detaljeret viden om, hvordan udsættelse for teknisk fremstillede (producerede) nanomaterialer samt procesgenerede nanopartikler (også kaldet ultrafine partikler) påvirker arbejderes helbred.

Nanocentrets forskning bidrager til
• alle led i en risikovurdering af nanopartikler - deres karakterisering, måling og modellering af udsættelser samt undersøgelser af toksiske egenskaber af indåndede nanomaterialer.
• udviklingen af modeller, der gør det muligt at forudse de toksiske egenskaber af nye typer af nanomaterialer og anvise veje til safer-by-design baseret på deres fysisk-kemiske egenskaber og viden om grundlæggende toksikologiske virkningsmekanismer.

Derudover vil centret også udvikle et værktøj til risikohåndtering, der bl.a. kan forudsige effektiviteten af personlige værnemidler og ventilation.

Nanocenterets har særligt fokus på måling af niveauer for arbejderes udsættelse for partikler på virksomheder, der fremstiller eller anvender nanomaterialer i produktionen samt på at udvikle koncepter for, hvordan man skal kvantificere udsættelse for nanomaterialer. Derudover bidrager nanocenteret med viden om tekniske foranstaltninger og værnemidler, der mindsker udsættelsen.

Dansk Center for Nanosikkerhed bidrager også på Danmarks vegne til internationale aktiviteter i forhold til koordinering af forskning og regulering på nanoområdet, både i EU-régi og via EU-US koordineringsarbejde.

Nanocentret stiller sin viden til rådighed for alle dele af arbejdsmiljøsystemet, herunder Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, arbejdsmarkedets parter og andre arbejdsmiljøprofessionelle.

Baggrund
Nanomaterialer bliver anvendt på danske arbejdspladser, og de kan udgøre et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Forsøg med dyremodeller har nemlig vist, at nogle nanomaterialer er farligere at indånde end større partikler med den samme kemiske sammensætning. Det betyder blandt andet, at erhvervsmæssig udsættelse for nanomaterialer kan øge risikoen for at udvikle kræft og hjertekarsygdom.

En af de store udfordringer er, at arbejdspladserne ikke altid er klar over, at de anvender nanomaterialer. Sikkerhedsdatabladene for de pulvere, som arbejdspladserne anvender, kan nemlig mangle præcise oplysninger om indholdet af nanopartikler. Derfor kan det være svært for virksomhederne at vide, om de håndterer nanomaterialer. Arbejdspladsmålinger har vist, at der håndteres nanomaterialer på danske arbejdspladser, og at niveauerne er høje nok til at udgøre et potentielt helbredsproblem.

Det viser resultaterne af den forskning, som Dansk Center for Nanosikkerhed I udførte i perioden 1. maj 2012 til udgangen af april 2016.

I slutningen af 2015 bevilgede Folketinget penge til, at Dansk Center for Nanosikkerhed II kunne fortsætte forskningen i sikker anvendelse af nanomaterialer på danske arbejdspladser.

Mål
Målet med det arbejde, som Dansk Center for Nanosikkerhed udfører, er at sikre, at danske arbejdspladser har tilstrækkelig og velunderbygget viden til rådighed til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for ansatte, der håndterer nanomaterialer i arbejdsmiljøet.

Nanocentrets hjemmeside
På nanocentrets hjemmeside www.nanosikkerhed.dk kan man blandt andet læse mere om centrets aktiviteter, læse nyheder om centrets forskningsresultater, se eller gense temamøder om nanosikkerhed og finde links til videnskabelige artikler om resultaterne af centrets forskning.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Gå til profil
Resultater
 • Tidsskriftartikel (19)
  Influence of dispersion medium on nanomaterial-induced pulmonary inflammation and DNA strand breaks: investigation of carbon black, carbon nanotubes and three titanium dioxide nanoparticles
  Biodistribution of carbon nanotubes in animal models
  Challenges on the toxicological predictions of engineered nanoparticles
  Weight of evidence analysis for assessing the genotoxic potential of carbon nanotubes
  Hepatic toxicity assessment of cationic liposome exposure in healthy and chronic alcohol fed mice
  Hepatic hazard assessment of silver nanoparticle exposure in healthy and chronically alcohol fed mice
  Multi-walled carbon nanotube-induced genotoxic, inflammatory and pro-fibrotic responses in mice: Investigating the mechanisms of pulmonary carcinogenesis
  Fibrillar vs crystalline nanocellulose pulmonary epithelial cell responses: Cytotoxicity or inflammation?
  Kulstofnanorørs fysisk-kemiske egenskaber og deres effekt på akutfaseresponset i blodet efter eksonering
  Stat-6 signaling pathway and not Interleukin-1 mediates multi-walled carbon nanotube-induced lung fibrosis in mice: Insights from an adverse outcome pathway framework
  Promise and peril in nanomedicine: the challenges and needs for integrated systems biology approaches to define health risk
  Positive staining for cellulose in oral pulse granuloma
  Quantitative material releases from products and articles containing manufactured nanomaterials: Towards a release library
  Particle release and control of worker exposure during laboratory-scale synthesis, handling and simulated spills of manufactured nanomaterials in fume hoods
  Comparative, collaborative, and integrative risk governance for emerging technologies
  Physicochemical predictors of multi-walled carbon nanotube-induced pulmonary histopathology and toxicity one year after pulmonary deposition of 11 different multi-walled carbon nanotubes in mice [Epub ahead of print]
  Safety assessment of graphene-based materials: Focus on human health and the environment
  Toxicity of pristine and paint-embedded TiO nanomaterials [Epub ahead of print]
  BIOBRAND: Brandfolks eksponering ved brandslukning og biomarkører for risiko for kræft og hjerte-kar-sygdom
 • Konferenceabstrakt til konference (4)
  Fornyet fokus på kemisk arbejdsmiljø - gammel vin på nye flasker?
  Udfordringer og praksis ved introduktion af nanoteknologi på virksomheder
  Particle emissions during lab-scale metal oxide synthesis and handling
  Dustiness of nanomaterial in powder: outcomes of the prenormative research project carried out under the M461 European mandate
 • Bidrag til bog/antologi (1)
  Roadmap as perspectives, miletones and pilot projects